Beyond the "object-oriented vs. visitor/idea-oriented museum" divide: the value of objects for museum experiences

Název: Beyond the "object-oriented vs. visitor/idea-oriented museum" divide: the value of objects for museum experiences
Variantní název:
  • Jak překonat rozpor mezi rozdělením muzeí na muzea zaměřená na objekty a muzea zaměřená na návštěvníky/myšlenky: význam objektů pro muzejní zážitky
Zdrojový dokument: Museologica Brunensia. 2017, roč. 6, č. 1, s. 12-20
Rozsah
12-20
  • ISSN
    1805-4722 (print)
    2464-5362 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Ever since the so-called New Museology times (1980s–1990s), the idea of a divide between "object-oriented" and "visitor/ideas-oriented" museums became pervasive. This view oversimplified deeper and more complex discussions that were taking place, and created an artificial rift between the two indispensable elements of the museum experience: objects and visitors. Furthermore, the divide de-historicised museums and fostered an uncritical use of labels such as "traditional" and "modern". However, significant efforts have been made over the past decade to rethink material culture and, thus, museum history and the use of objects in exhibitionary practices. All of which is having a positive impact on the way objects are being conceived and used to generate richer museum experiences for the visitors.
Dělení muzeí na muzea zaměřená na objekty a muzea zaměřená na návštěvníky/myšlenky je v muzeologii všudypřítomné už od dob tzv. nové muzeologie (80. a 90. léta 20. století). Tento pohled však až příliš zjednodušuje hlubší a komplexnější diskusi, a vytváří umělý rozpor mezi dvěma nepostradatelnými mezi objektem a divákem. Toto rozdělení dále zbavuje muzea jejich historického charakteru a zavádí nekritické používání nálepek jako "tradiční" a "moderní". Avšak řada badatelů podnikla v posledních deseti letech významné kroky ke změně postoje k materiální kultuře, historii muzeí a užití objektů ve výstavních praktikách, a toto vše má pozitivní dopad na způsob, jakým jsou objekty utvářeny a používány k tomu, aby návštěvníkům poskytly bohatší zážitky.