Dokumentace současnosti a nedávné historie : domácí a zahraniční přístupy

Název: Dokumentace současnosti a nedávné historie : domácí a zahraniční přístupy
Autor: Dolák, Jan
Zdrojový dokument: Museologica Brunensia. 2014, roč. 3, č. 4 (Jaro 2014), s. 34-35
Rozsah
34-35
  • ISSN
    1805-4722 (print)
    2464-5362 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Přístupová práva
přístupné po uplynutí embarga
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Článek představuje základní teoretické přístupy muzeologických "škol". Historii můžeme studovat jenom pomocí historických metod. Současnost je však něco jiného. Je tvořena časovým dvorcem (E. Husserl), můžeme mluvit o rozlehlé přítomnosti (W. James). Proto metody dokumentace nedávné přítomnosti a dokumentace současnosti nemohou být identické. Můžeme pozorovat nedostatek dokumentace současnosti ze strany přírodních věd. Správná dokumentace současnosti závisí na rozšíření svobody v konkrétní zemi.
The article introduces basic theoretical approaches of museological "schools". We can study history only by way of historical methods. The present is something different. It is made by time court (E.Husserl), we can speak about spacious present (W. James). Therefore the methods of the documentation of recent history and the documentation of present time cannot be identical. We can see the lack of documentation of present day made by nature sciences. The correct documentation of present day depends on the extend of liberty in a concrete country.
Reference
[1] KÁŇOVÁ, J. Teorie a praxe – dokumentace současnosti. Brno: Technické muzeum v Brně, 2006. ISBN 80-86413-31-3.

[2] MEIJER – VAN MENSCH, L. – VAN MENSCH, P. New trends in museology. Celje: Museum of Recent History, 2011. ISBN 978-961-6339-292.

[3] SOFKA, V. ICOFOM STUDY SERIES 6: Collecting today for tomorrow. Paříž: ICOM, 1984.

[4] STÖHROVÁ, P. Teorie a praxe – dokumentace společnosti. Brno: Technické muzeum v Brně, 2007. ISBN 80-86413-40-3.