Múzejné výstavníctvo na Slovensku v súčasnosti

Název: Múzejné výstavníctvo na Slovensku v súčasnosti
Zdrojový dokument: Museologica Brunensia. 2015, roč. 4, č. 2, s. 42-47
Rozsah
42-47
  • ISSN
    1805-4722 (print)
    2464-5362 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
The paper is dealing with recent museum exhibitions in Slovakia. It provides an overview and evaluation of new permanent exhibitions in Slovak museums (Slovak National Museum – Natural History Museum and Slovak National Museum – Museum of History in Bratislava, East Slovak Museum in Košice and Museum of the Slovak National Uprising in Banská Bystrica) and discusses the most significant temporary exhibitions as well.
Príspevok približuje múzejné výstavníctvo na Slovensku za ostatné obdobie. Prináša prehľad a zhodnotenie nových múzejných expozícií v slovenských múzeách (SNM – Prírodovedné múzeum a SNM – Historické múzeum v Bratislave, Východoslovenské múzeum v Košiciach a Múzeum Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici), ako aj prehľad a zhodnotenie najvýznamnejších príležitostných výstav.
Reference
[1] JANOŠÍK, Jiří. Bojniansky zázrak. Bratislava : Goralinga, 2011.

[2] PODUŠELOVÁ, Gabriela a kol. Slovenské národné múzeum. Bratislava : SNM, 2013.

[3] BEKESSOVÁ, Magdaléna. Kniežacia hrobka z Popradu. Konzervácia 2008–2012. PaM. 2013, roč. 62, č. 4, s. 68.

[4] BORSKÝ, Maroš. Židovské komunitné múzeum. PaM. 2013, roč. 62, č. 3, s. 10–12.

[5] BURAN, Dušan. Gotika v Slovenskej národnej galérii. PaM. 2004, roč. 53, č. 3, s. 67.

[6] FALATHOVÁ, Zuzana. Výstava: 120 rokov Slovenského národného múzea. Muzeológia a kultúrne dedičstvo. 1/2014, s. 152–156.

[7] GAŠAJ, Dárius. Rodošto – nová expozícia v Košiciach. PaM. 2014, roč. 63, č. 3, s. 14–19.

[8] HEVIER, Daniel. Prerušená pieseň – povaha socialistického realizmu v umení. Múzeum. 2013, roč. 59, č. 1, s. 34–35.

[9] HRABUŠICKÝ, Aurel a Petra HANÁKOVÁ. Statený čas? Slovensko 1969–1989 v dokumentárnej fotografii. PaM. 2008, roč. 57, č. 3, s. 37–39.

[10] JANOVÍČKOVÁ, Marta. Apponyiho palác a jeho nové expozície. PaM. 2009, roč. 58, č. 1, s. 54–57.

[11] JANOŠÍK, Jiří. Nová expozícia Archeologického múzea Veľkej Moravy v Bojnej. Múzeum. 2012, roč. 58, č. 3, s. 33–34.

[12] JARÁBIK, Gabriella. Obnova kaštieľa Madáchovcov. PaM. 2014, roč. 63, č. 3, s. 31–34.

[13] JARÁBIK, Gabriella. Spoločné dedičstvo: Madách. Múzeum. 2013, roč. 59, č. 2, s. 17–19.

[14] Kniha o výstave Ako ? sme žili. Slovensko v 20. storočí. PaM. 2009, roč. 58, č. 4, s. 85.

[15] MARCINČINOVÁ, Zuzana. Košický zlatý poklad opäť doma. Obnovená expozícia Východoslovenské múzeum, Košice. PaM. 2013, roč. 62, č. 4, s. 68.

[16] PIETA, Karol a Alexander RUTTKAY. Bojná - nový fenomén v slovenských dejinách. PaM. 2007, roč. 56, č. 2, s. 13–15.

[17] PODUŠELOVÁ, Gabriela. Ako ? sme žili. Slovensko v 20. storočí. PaM. 2008, roč. 57, č. 2, s. 64–66.

[18] Po stopách svätých Cyrila a Metoda vo fotografiách Pavla Demeša. PaM. 2013, roč. 62, č. 3, s. 69.

[19] PLICHTOVÁ, Markéta. Ako sme žili? Slovensko v 20. storočí. PaM. 2009, roč. 58, č. 3, s. 46.

[20] RUTTKAYOVÁ, Jaroslava a Matej RUTTKAY. Najstaršie doklady kresťanstva na Slovensku. Výstava k 1150. výročiu príchodu byzantskej misie. PaM. 2013, roč. 62, č. 4, s. 63–64.

[21] SMOLÁKOVÁ, Mária. Gotika na Slovensku a jej stredoeurópsky kontext – k záveru výstavy Gotika. PaM. 2004, roč. 53, č. 2, s. 66–67.

[22] UHLÍŘOVÁ, Jana. Ako sa rodila expozícia. Zázrak prírody – Biodiverzita Slovenska. Múzeum. 2011, roč. 57, č. 3, s. 1–5.

[23] VAŠKOVÁ, Barbora. Múzeá na Slovensku v roku 2009. Múzeum. 2010, roč. 56, č. 2, s. 45–46.

[24] VAŠKOVÁ, Barbora. Múzeá na Slovensku v roku 2010. Múzeum. 2011, roč. 57, č. 3, s. 40–41.

[25] VAŠKOVÁ, Barbora. Výročné správy múzeí na Slovensku za rok 2012. Múzeum. 2013, roč. 59, č. 3, s. 44–45.

[26] VAŠKOVÁ, Barbora. Z výročných správ múzeí na Slovensku za rok 2011. Múzeum. 2012, roč. 58, č. 3, s. 36–37.

[27] Výročné ceny časopisu Pamiatky a múzeá za rok 2008. PaM. 2009, roč. 58, č. 3, s. 35–36.

[28] Výročné ceny časopisu Pamiatky a múzeá za rok 2009. PaM. 2010, roč. 59, č. 3, s. 20–24.

[29] Výročné ceny revue Pamiatky a múzeá za rok 2010. PaM. 2011, roč. 60, č. 3, s. 2–4.

[30] Výročné ceny revue Pamiatky a múzeá za rok 2011. PaM. 2012, roč. 61, č. 3, s. 3.

[31] Výročné ceny revue Pamiatky a múzeá za rok 2012. PaM. 2013, roč. 62, č. 3, s. 2–3.

[32] Výročné ceny revue Pamiatky a múzeá za rok 2013. PaM. 2014, roč. 63, č. 3, s. 3–4.

[33] Múzeum Slovenského Národného Povstania. Stála expozícia Múzea SNP [online]. [cit. 2014-11-22]. Dostupný z www: http://www.muzeumsnp.sk/expozicie/stala-expozicia-muzea-snp/.