Fortifikační význam vnějších náspů středověkých opevnění

Název: Fortifikační význam vnějších náspů středověkých opevnění
Variantní název:
  • The importance of the external bulwark in mediaeval fortifications
  • Die Festungsbedeutung der Außenerdwälle mittelalterlicher Befestigungen
Autor: Unger, Josef
Zdrojový dokument: Unger, Josef. Hrad jako technický problém : technologie a formy výstavby středověkých opevněných sídel : Brno 20. listopadu 2007. Měřínský, Zdeněk (editor). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011, pp. 61-67
Rozsah
61-67
Typ
Článek
Jazyk
česky
Summary language
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence
Popis
Na některých kresebných rekonstrukcích podoby středověkých opevnění se na náspu vzniklém navršením zeminy na vnější stranu příkopu objevují opevňovací prvky v podobě palisády. Existence těchto prvků není spolehlivě doložena ani archeologickými či jinými prameny.
In some drawn reconstructions of mediaeval fortifications, the bulwark created by the accumulation of earth on the outer side of a moat features fortifying elements in the shape of a palisade. The existence of these elements has yet to be reliably documented by archaeological sources, or any other.