Unger, Josef

Varianty jmen:

Unger, Josef (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 52.

Článek
Unger, Josef. 25 let od úmrtí Antonína Gottwalda. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1966, roč. 15, č. E11, s. 190–191.

Článek
Unger, Josef. [Alojz Habovštiak, Středověká dědina na Slovensku]. Archaeologia historica. 1987, roč. 12, č. [1], s. 444.

Článek

Článek
Unger, Josef. Archeologický výzkum trati "Klášterka" u Pohořelic v letech 1970-1972. Archaeologia historica. 1976, roč. 1, č. [1], s. 169–175.

Článek
Unger, Josef. [Beiträge zur Mittelalterarchäologie in Österreich 2 ]. Archaeologia historica. 1990, roč. 15, č. [1], s. 526.

Článek

Článek
Unger, Josef. Der Turmhügel "Zižkův stůl" bei Malá Vrbka (Bezirk Hodonín). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1967, roč. 16, č. E12, s. 232–233.

Článek
Unger, Josef. Dokončení archeologického výzkumu vnitřního hradu v Lelekovicích, okr. Brno-venkov. Archaeologia historica. 1991, roč. 16, č. [1], s. 233–239.

Článek
Unger, Josef. Dvě nedokončená šlechtická sídla z 13. století na jižní Moravě. Archaeologia historica. 1992, roč. 17, č. [1], s. 245–251.

Kapitola
Unger, Josef. Fortifikační význam vnějších náspů středověkých opevnění. In: Hrad jako technický problém : technologie a formy výstavby středověkých opevněných sídel : Brno 20. listopadu 2007. 2011, s. 61–67.

Článek
Unger, Josef. [Fridrich, Jan, Klápště, Jan a Vařeka, Pavel. Mediaevalia archaeologica Bohemica 1993]. Archaeologia historica. 1995, roč. 20, č. [1], s. 646–648.

Článek

Článek
Unger, Josef. Hmotná kultura středověké šlechty v archeologických pramenech na Moravě. Archaeologia historica. 1985, roč. 10, č. [1], s. 323–329.

Článek
Unger, Josef. Identické značky na keramice z Hrádku u Čáslavi. Archaeologia historica. 1978, roč. 3, č. [1], s. 403–406.

Článek
Unger, Josef. Jedenáctý kongres věd prehistorických a protohistorických v Mohuči (NSR). Archaeologia historica. 1988, roč. 13, č. [1], s. 633.

Článek
Unger, Josef. K lokalizaci johanitské komendy v Přibicích — okr. Břeclav. Archaeologia historica. 1979, roč. 4, č. [1], s. 273–281.

Článek
Unger, Josef. Keramika z přelomu 14. a 15. století ve venkovském prostředí jižní Moravy. Archaeologia historica. 1980, roč. 5, č. [1], s. 383–388.

Článek
Unger, Josef. [Keramische Bodenfunde aus Wien. Mittelalter — Neuzeit]. Archaeologia historica. 1984, roč. 9, č. [1], s. 321–322.

Článek
Unger, Josef. [Kultura na srednovekovnija Tarnov]. Archaeologia historica. 1987, roč. 12, č. [1], s. 438–439.

Článek

Článek
Unger, Josef; Michna, Pavel. Mladohradištní a středověké nálezy z Deblína (okres Brno-venkov). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1964, roč. 13, č. E9, s. 192–195.

Článek
Unger, Josef. Mladohradištní sídliště Smolín-Studýnková (okr. Břeclav). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1995, roč. 44, č. E40, s. 119–134.

Článek
Unger, Josef. [Moritz, Thomas. Ein Teste Burg - die Plesse. Interdisziplinäre Burgenforschung]. Archaeologia historica. 2003, roč. 28, č. [1], s. 679.

Článek
Unger, Josef. "Motte" a kostel v zaniklé vsi Divice u Brumovic. Archaeologia historica. 1988, roč. 13, č. [1], s. 369–374.