Rehabilitace a možnost využití nosislavské tvrze

Název: Rehabilitace a možnost využití nosislavské tvrze
Variantní název:
  • The rehabilitation and possible use of the Nosislav stronghold
  • Wiederherstellung und Nutzungsmöglichkeit der Nosislaver Festung
Zdrojový dokument: Čermák, Martin. Hrad jako technický problém : technologie a formy výstavby středověkých opevněných sídel : Brno 20. listopadu 2007. Měřínský, Zdeněk (editor). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011, pp. 111-116
Rozsah
111-116
Typ
Článek
Jazyk
česky
Summary language
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence
Popis
Nosislavská tvrz v okrese Břeclav je jednou z asi třiceti intaktně dochovaných středověkých tvrzí na Moravě a ve Slezsku. Dnes se nachází v téměř havarijním stavu, avšak vůle současného majitele dává možnost pro její rehabilitaci. Autor v rámci doktorského studia zpracoval studii možné rekonstrukce a využití, vycházející právě z jednání s majitelem, která by umožnila využít tvrz jak pro veřejnost (expozice), tak k soukromým potřebám majitele. Z architektonického hlediska se jedná především o zdůraznění respektive vizuální oddělení původní gotické věže od pozdější přístavby.
The Nosislav stronghold in the district of Břeclav is one of about thirty mediaeval strongholds in Moravia and Silesia that have survived almost intact to this day. Although it is currently in bad repair, the attitude of its current owner indicates that there is potential for its rehabilitation. The author of the text prepared, within his postgraduate studies, a plan for a possible reconstruction and use of the building, based on negotiations with the owner. The plan would enable the use of the building for the public (exhibitions), as well as for the private purposes of the owner. In architectural terms, this involves, in particular, lending emphasis to the separation (or more pronounced visual separation) of an original Gothic tower from a more recent annex.