Úvod k literatuře předmětu a k pramenům

Název: Úvod k literatuře předmětu a k pramenům
Zdrojový dokument: Dorovský, Ivan. České země a Balkán : kapitoly z dějin česko-makedonských a makedonsko-českých styků. Vyd. 1. V Brně: Universita J.E. Purkyně, c1973, pp. [9]-14
Rozsah
[9]-14
Typ
Kapitola
Jazyk
česky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence