Úvod k literatuře předmětu a k pramenům

Title: Úvod k literatuře předmětu a k pramenům
Author: Dorovský, Ivan
Source document: Dorovský, Ivan. České země a Balkán : kapitoly z dějin česko-makedonských a makedonsko-českých styků. Vyd. 1. V Brně: Universita J.E. Purkyně, c1973, pp. [9]-14
Extent
[9]-14
Type
Chapter
Language
Czech
Rights access
open access
License: Not specified license