Die böhmischen Länder und Balkan

Název: Die böhmischen Länder und Balkan
Zdrojový dokument: Dorovský, Ivan. České země a Balkán : kapitoly z dějin česko-makedonských a makedonsko-českých styků. Vyd. 1. V Brně: Universita J.E. Purkyně, c1973, pp. 211-215
Rozsah
211-215
Typ
Shrnutí
Jazyk
německy
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: N/A