Die böhmischen Länder und Balkan

Title: Die böhmischen Länder und Balkan
Author: Dorovský, Ivan
Source document: Dorovský, Ivan. České země a Balkán : kapitoly z dějin česko-makedonských a makedonsko-českých styků. Vyd. 1. V Brně: Universita J.E. Purkyně, c1973, pp. 211-215
Extent
211-215
Type
Summary
Language
German
Rights access
open access
License: N/A