Чехия и Балканы

Název: Чехия и Балканы
Transliterovaný název
Čechija i Balkany
Zdrojový dokument: Dorovský, Ivan. České země a Balkán : kapitoly z dějin česko-makedonských a makedonsko-českých styků. Vyd. 1. V Brně: Universita J.E. Purkyně, c1973, pp. 207-210
Rozsah
207-210
Typ
Shrnutí
Jazyk
rusky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: N/A