Чехия и Балканы

Title: Чехия и Балканы
Transliterated title
Čechija i Balkany
Author: Dorovský, Ivan
Source document: Dorovský, Ivan. České země a Balkán : kapitoly z dějin česko-makedonských a makedonsko-českých styků. Vyd. 1. V Brně: Universita J.E. Purkyně, c1973, pp. 207-210
Extent
207-210
Type
Summary
Language
Russian
Rights access
open access
License: N/A