Literatura

Název: Literatura
Zdrojový dokument: Dorovský, Ivan. České země a Balkán : kapitoly z dějin česko-makedonských a makedonsko-českých styků. Vyd. 1. V Brně: Universita J.E. Purkyně, c1973, pp. 216-228
Rozsah
216-228
Typ
Bibliografie; Reference
Jazyk
více jazyků
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence