Literatura

Title: Literatura
Author: Dorovský, Ivan
Source document: Dorovský, Ivan. České země a Balkán : kapitoly z dějin česko-makedonských a makedonsko-českých styků. Vyd. 1. V Brně: Universita J.E. Purkyně, c1973, pp. 216-228
Extent
216-228
Type
Bibliography; References
Language
Multiple languages
Rights access
open access
License: Not specified license