Jmenný rejstřík

Název: Jmenný rejstřík
Zdrojový dokument: Dorovský, Ivan. České země a Balkán : kapitoly z dějin česko-makedonských a makedonsko-českých styků. Vyd. 1. V Brně: Universita J.E. Purkyně, c1973, pp. 230-235
Rozsah
230-235
Typ
Index
Jazyk
česky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: N/A