Jmenný rejstřík

Title: Jmenný rejstřík
Author: Dorovský, Ivan
Source document: Dorovský, Ivan. České země a Balkán : kapitoly z dějin česko-makedonských a makedonsko-českých styků. Vyd. 1. V Brně: Universita J.E. Purkyně, c1973, pp. 230-235
Extent
230-235
Type
Index
Language
Czech
Rights access
open access
License: N/A