Téma homosexuality v ukrajinské literatuře

Název: Téma homosexuality v ukrajinské literatuře
Variantní název:
  • The theme of homosexuality in Ukrainian literature
Zdrojový dokument: Slavica litteraria. 2017, roč. 20, č. 2, s. 103-110
Rozsah
103-110
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Článek je zaměřen na současnou ukrajinskou literaturu a na to, jakým způsobem nakládá s tématem homosexuality. Toto téma je ukrajinskými spisovateli a básníky do literatury začleňováno od počátku devadesátých let. Od té doby prošlo mnohými metamorfózami, různí autoři k zobrazování homosexuality ve svých dílech přistupovali z různých hledisek. Pro Jurije Andruchovyče je na počátku devadesátých let homosexualita jedním z projevů rozpadajícího se totalitního režimu, Oksana Zabužko v ní nachází nový pohled do psychiky postavy a Oles Uljanenko zobrazuje homosexuální chování jako organickou součást svého obrazu světa. Spisovatelé píšící gay literaturu se ve své tvorbě zaměřují, podobně jako Uljanenko, na začlenění tématu mezi běžné náměty (Jurij Jarema), přestože jsou jejich možnosti omezené. Jiní autoři se snaží na tématu vystavět celou svou tvorbu (Vitalij Juchymenko), případně téma nejen zpracovávají, ale dodávají mu i poetiku typickou pro tvorbu cílenou na čtenáře náležejícího k sexuálním menšinám (Oles Barlih).
The article is focused on contemporary Ukrainian literature and how it deals with the theme of homosexuality. This theme has been included by Ukrainian writers and poets into literature since the beginning of the 1990s. Ever since then it has undergone numerous metamorphosis, various authors have approached the theme of homosexuality in their works from a variety of viewpoints. For Yurii Andrukhovych homosexuality at the beginning of the 1990s one of the expressions of the crumbling totalitarian regime, for Oksana Zabuzhko it represents a new insight into the psyche of a person and Oles Ulianenko displays homosexual behaviour as an organic part of his view of the world. Writers who produce gay literature focus in their work, similarly to Ulianenko, on the inclusion of the topic into common themes (Yurii Yarema) even if their options are limited. Other authors try to build all of their works on this theme (Vitalii Yukhimenko), or they not only cover this theme, but they also infuse their work with poetics typical for works focused on readers that belong to some sexual minority (Oles Barlih).
Reference
[1] ANDRUCHOVYČ, Jurij: Moskoviada. Dostupné na: http://www.ukrcenter.com/Література/Юрій-Андрухович/24810-1/Московіада [cit. 27. 12. 2016, online]

[2] BARLIH, Oles’: Nenavydžu. Dostupné na: http://web.znu.edu.ua/99/k34.php [cit. 30. 12. 2016, online]

[3] JAREMA, Jurij: Teplo joho dolon'. Ľviv: Vydavnyctvo Anetty Antonenko, 2015.

[4] JUCHYMENKO, Vitalij: Komnata 233. Dostupné na: http://sferaua.com/index.php/inshi/234-vitalii-yukhymenko-poeziia [cit. 30. 12. 2016, online]

[5] JUCHYMENKO, Vitalij: Ja uznal, čto ja pidor. Dostupné na: http://sferaua.com/index.php/inshi/234-vitalii-yukhymenko-poeziia [cit. 30. 12. 2016, online]

[6] UĽJANENKO, Oleś: Tam, de pivden'. Dostupné na: http://www.rulit.me/books/tam-de-pivdenread-394749-1.html [cit. 27. 12. 2016, online]

[7] ZABUŽKO, Oksana: Sestro, sestro. Kijiv: Fakt, 2004.

[8] CHLAŇOVÁ, Tereza a kol.: Putování současnou ukrajinskou literární krajinou. Prozaická tvorba představitelů tzv. "stanislavského fenoménu". Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2010.

[9] CHOFMAN, Taťjana: Literaturnyje etnografii Ukrainy: Proza posle 1991 goda. Sankt-Peterburg: Aletejja, 2016.

[10] KOZLOVSKIJ, Vladimir: Argo russkoj gomoseksuaľnoj subkultury. Materialy k izučeniju. Benson: Chalidze Publications, 1986.

[11] MERZOVÁ, Radana: Současná ukrajinská literatura. In: PECHAL, Zdeněk a kol.: Současná ruská, polská a ukrajinská literatura. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013.

[12] REVAKOVYČ, Marija: Gender, heohrafija, mova: u pošukach identyčnosti v sučasnij ukrajinśkij literaturi. Ľviv, Kyjiv: Centr humanitarnych doslidžeń; Smoloskyp, 2012.

[13] STEPULA, Nadija: U znjatomu na plivku dni. Kyjiv: Ukrajinśkyj priorytet, 2012.

[14] ŠUVALOVA, Irina – POZDNJAKOVA, Al'bina – BARLIH, Oles' (eds.): 120 storinok sodomu. Sučasna svitova lesbi/gej/bi literatura. Kvir-antolohija. Kyjiv: Krytyka, 2009.

[15] Vesti: V Ukraine napisan pervyj roman pro gejev. Dostupné na: http://vesti-ukr.com/kultura/116433-v-ukraine-napisan-pervyj-roman-pro-geev [cit. 30. 12. 2016, online]

[16] Місто news. Novosti Dnepra: Dneprjanin napisal roman o gejach na Marse. Dostupné na: http://misto.news/news_feed/dnepryanin-napisal-roman-o-geyah-na-marse-13253.html [cit. 30. 12. 2016, online]

[17] Lulu: Na Mars by Rayan Riener. Dostupné na: http://www.lulu.com/ca/en/shop/rayan-riener/na-mars/paperback/product-22163085.html [cit. 30. 12. 2016, online]