Internetová databáze literatury o Josefu Dobrovském

Název: Internetová databáze literatury o Josefu Dobrovském
Variantní název:
  • Internet database of literature on Josef Dobrovský
Zdrojový dokument: Slavica litteraria. 2012, roč. 15, č. 2, s. [61]-65
Rozsah
[61]-65
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Přístupová práva
přístupné po uplynutí embarga
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Miloslav Krbec, znalec a bibliograf díla Josefa Dobrovského, digitalizoval nedlouho před svou smrtí bibliografické záznamy tykající se sekundární literatury o životě a díle Josefa Dobrovského ve formátu textového editoru t602. Tato elektronická bibliografie se stala základem pro prezentovanou Internetovou databázi literatury o Josefu Dobrovském, jež je veřejně přístupná na internetové adrese http://www.databazedobrovsky.eu.
Shortly before his death, Miloslav Krbec, a bibliographer and expert in the works of Josef Dobrovský, digitalized the bibliographic records regarding secondary literature on the life and works of Josef Dobrovský in a t602 text editor format. This electronic copy of Dobrovský bibliography has become the basis for the presented Internet database of literature on Josef Dobrovský now available to the general public at http://www.databazedobrovsky.eu.
Note
Obsahuje obrazovou přílohu.