Adamec, Přemysl

Varianty jmen:

Adamec, Přemysl (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 5 z celkového počtu 5.

Článek
Adamec, Přemysl. Aktuální členění a generovnání vícezákladových vět. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1980, roč. 29, č. A28, s. 167–169.

Kapitola
Adamec, Přemysl. K některým otázkám srovnávací syntaxe běžně mluvených projevů. In: Otázky slovanské syntaxe : sborník brněnské syntaktické konference, 17.-21.IV.1961. 1962, s. 339–341.

Kapitola
Adamec, Přemysl. K otázce uplatnění větných členů v strukturních popisech jazyka. In: Otázky slovanské syntaxe. II, Sborník symposia "Strukturní typy slovanské věty a jejich vývoj", Brno 20.-22.10.1966. 1968, s. 111–114.

Kapitola
Adamec, Přemysl. Ke vztahu mezi propozicí, kategorií určenosti a aktuálním členěním. In: Otázky slovanské syntaxe. IV/1, Sborník sympozia Aktualizační (pragmatické) složky výpovědi v slovanských jazycích, Brno 6.-9. září 1976, část první. 1979, s. 201–203.

Kapitola
Adamec, Přemysl. Tři roviny modálnosti a jejich vztah k aktuálnímu členění. In: Otázky slovanské syntaxe. III, Sborník symposia "Modální výstavba výpovědi v slovanských jazycích", Brno 27.-30. září 1971. 1973, s. 141–147.