Bárta, Boleslav

Varianty jmen:

Bárta, Boleslav (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 22 z celkového počtu 22.

Článek
Bárta, Boleslav. Analýza chyb v současných názorech na výchovně psychologické poradenství v ČSSR. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1962, roč. 11, č. B9, s. 191–202.

Článek
Bárta, Boleslav; Smékal, Vladimír. Činitelé studijního úspěchu a jeho předpověď u vysokoškoláků. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1959, roč. 8, č. B6, s. 64–89.

Článek
Bárta, Boleslav; Sedláková, Miluše. Jazyk v procesu myšlení a sdělování. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1961, roč. 10, č. B8, s. 104–111.

Článek
Bárta, Boleslav. K historii psychologie na Moravě : (do roku 1948). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1961, roč. 10, č. B8, s. 147–150.

Článek
Bárta, Boleslav. K otázce chuligánství a k jeho psychiatrické a psychologické prevenci. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1959, roč. 8, č. B6, s. 108–112.

Článek
Bárta, Boleslav. Několik poznámek k diferenciaci výuky na základních devítiletých školách. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1967, roč. 16, č. I2, s. 87–101.

Článek
Bárta, Boleslav. Několik poznámek k předmětu psychologie v theorii. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1957, roč. 6, č. B4, s. 78–91.

Článek
Bárta, Boleslav. Některá teoretická východiska psychologické praxe. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1961, roč. 10, č. B8, s. 72–87.

Článek
Bárta, Boleslav. Některé základní rysy vývoje sociálního postavení československé psychologie v průběhu 20 let po druhé světové válce. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1966, roč. 15, č. I1, s. 81–92.

Článek
Antl, Jaroslav; Bárta, Boleslav. Pneumopolygraf. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1959, roč. 8, č. B6, s. 96–97.

Článek
Bárta, Boleslav. Poznámky k psychologické péči o volbu povolání. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 19901991, roč. 39-40, č. I25, s. 79–89.

Článek
Bárta, Boleslav. Příspěvek k theorii pozornosti. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1957, roč. 6, č. B4, s. 62–73.

Článek
Bárta, Boleslav. Příspěvek k zjišťování neuropsychické dynamiky u člověka. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1964, roč. 13, č. B11, s. 91–95.

Článek
Bárta, Boleslav; Smékal, Vladimír. Prof. dr. Vilém Chmelař sedmdesátiletý. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1962, roč. 11, č. B9, s. 211–228.

Článek
Chmelař, Vilém; Bárta, Boleslav; Ryšánek, Stanislav. Psychologie a pedagogika na Filosofické fakultě v letech 1945-1957. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1957, roč. 6, č. B4, s. 121–129.

Článek
Bárta, Boleslav; Ludvíková, Helena. The difference in emotional irritability between asthmatic and normal children. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1966, roč. 15, č. I1, s. 7–12.

Článek
Bárta, Boleslav. Vědu do kádrové práce. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1968, roč. 17, č. I3, s. 63–73.

Článek
Bárta, Boleslav. Vliv neuroticismu na postoje studentů k výrobní práci. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1968, roč. 17, č. I3, s. 91–92.

Článek
Bárta, Boleslav. Vliv únavy vzniklé při práci kováře na úmyslnou optickou pozornost. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1954, roč. 3, č. B2, s. 86–89.

Článek
Chmelař, Vilém; Bárta, Boleslav; Smékal, Vladimír. Z činnosti katedry psychologie a pedagogiky na filosofické fakultě v Brně od května r. 1957 do května r. 1959. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1959, roč. 8, č. B6, s. 115–116.

Článek
Bárta, Boleslav; Smékal, Vladimír; Mojžíšek, Lubomír; Štejgerle, Ladislav. Z činnosti katedry psychologie a pedagogiky od poloviny r. 1959 do konce r. 1960. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1961, roč. 10, č. B8, s. 137–141.

Článek
Bárta, Boleslav. Z činnosti Moravské pobočky Československé psychologické společnosti při ČSAV v Brně. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1966, roč. 15, č. I1, s. 112–113.