Bartoš, Lubomír

Varianty jmen:

Bartoš, Lubomír (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 54.

Článek
Bartoš, Lubomír. Actitud del hispanohablante hacia la lengua - un factor de evolución del español en América. Études romanes de Brno. 1969, roč. 4, č. 1, s. 211–219.

Článek
Bartoš, Lubomír. [Alarcos Llorach, Emilio. Fonología española]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1957, roč. 6, č. A5, s. 137–138.

Článek
Bartoš, Lubomír. Apuntes al problema de la norma ortoepica en el español. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1966, roč. 15, č. A14, s. 117–126.

Článek
Bartoš, Lubomír. Apuntes léxico-semánticos al español nicaragüense. Études romanes de Brno. 1985, roč. 16, č. 1, s. 65–81.

Článek
Bartoš, Lubomír. Apuntes sobre la realización del fonema [B] en el español. Études romanes de Brno. 1966, roč. 2, č. 1, s. 93–100.

Kapitola
Bartoš, Lubomír. Bibliografía. In: Bartoš, Lubomír. El presente y el porvenir del espanol en América. 1970, s. 80–83.

Článek
Bartoš, Lubomír. [Československá logopedie: sborník statí]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1959, roč. 8, č. A7, s. 130–131.

Článek
Bartoš, Lubomír; Ohnesorg, Karel. Colloquium paedolinguisticum. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1971, roč. 20, č. A19, s. 215–227.

Kapitola
Bartoš, Lubomír. Concepto y término "español americano". In: Bartoš, Lubomír. El presente y el porvenir del espanol en América. 1970, s. 12–20.

Článek
Bartoš, Lubomír. Contribución a la clasificación semántica del adjetivo en el español. Études romanes de Brno. 1979, roč. 10, č. 1, s. 39–42.

Článek
Bartoš, Lubomír. Contribución a la interpretación de las formaciones compuestas en el francés y el español. Études romanes de Brno. 1982, roč. 13, č. 1, s. 61–74.

Kapitola
Bartoš, Lubomír. ¿Convergencia o divergencia?. In: Bartoš, Lubomír. El presente y el porvenir del espanol en América. 1970, s. 39–71.

Článek
Sedlář, Jaroslav. Čtyřicátá léta v díle Bohdana Laciny : humanismus jako integrující princip Lacinovy poetiky. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1973, roč. 22, č. F17, s. 15–54.

Článek
Bartoš, Lubomír. Denominaciones complejas en el español actual. Études romanes de Brno. 1984, roč. 15, č. 1, s. 55–63.

Článek
Bartoš, Lubomír. El adjetivo en el sistema denominativo del español actual. Études romanes de Brno. 1995, roč. 25, č. 1, s. 65–71.

Článek
Bartoš, Lubomír. El bilingüismo ¿camino hacia la fragmentación del español en America?. Études romanes de Brno. 1991, roč. 21, č. 1, s. 53–60.

Článek
Bartoš, Lubomír. En torno a las comparaciones elativas en español. Études romanes de Brno. 2002, roč. 32, č. 1, s. 37–45.

Článek
Bartoš, Lubomír. En torno a las formaciones binominales yuxtapuestas en español. Études romanes de Brno. 1999, roč. 29, č. 1, s. 49–58.

Článek
Bartoš, Lubomír. Función denominativa del adjetivo en las lexías complejas. Études romanes de Brno. 1994, roč. 24, č. 1, s. 53–59.

Článek
Bartoš, Lubomír. ¿Homogeneidad o heterogeneidad del español americano?. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1969, roč. 18, č. A17, s. 131–139.

Kapitola
Bartoš, Lubomír. ¿Homogeneidad o heterogeneidad del español americano actual?. In: Bartoš, Lubomír. El presente y el porvenir del espanol en América. 1970, s. 21–38.

Kapitola
Bartoš, Lubomír. Introducción. In: Bartoš, Lubomír. El presente y el porvenir del espanol en América. 1970, s. 7–11.

Článek
Bartoš, Lubomír. [Koneczna, H.; Zawadowski, W. Obrazy rentgenograficzne głosek rosyjskich]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1958, roč. 7, č. A6, s. 152.

Článek
Bartoš, Lubomír. La atribución relacional y el adjetivo de relación en el español. Études romanes de Brno. 1980, roč. 11, č. 1, s. 69–77.