Bednaříková, Jarmila

Varianty jmen:

Bednaříková, Jarmila (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 27.

Článek
Bednaříková, Jarmila. Audofleda, Theodorich der Große und Chlodwig. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. N, Řada klasická. 1996, roč. 45, č. N1, s. 87–103.

Článek
Bednaříková, Jarmila. [Češka, Josef. Zánik antického světa]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. N, Řada klasická. 2004, roč. 53, č. N9, s. 180–181.

Článek
Bednaříková, Jarmila. Die älteste Individualisierung und die Beziehung des Individuums zu Natur und Gesellschaft. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. N, Řada klasická. 2008, roč. 57, č. N13, s. 23–36.

Článek
Bednaříková, Jarmila. [Die "Gesta Hungarorum" des anonymen Notars: die älteste Darstellung der ungarischen Geschichte. László Veszprémy, (ed.)]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1993, roč. 42, č. E38, s. 229–231.

Kapitola
Bednaříková, Jarmila; Melounová, Markéta. Dominát. In: Bednaříková, Jarmila. , Melounová, Markéta. Římské císařství II. Dominát. 2014, s. 28–56.

Článek
Bednaříková, Jarmila. [Freis, Helmut. Historische Inschriften zur römischen Kaiserzeit: von Augustus bis Konstantin]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1988, roč. 37, č. E33, s. 173–174.

Článek
Bednaříková, Jarmila. [Fuhrmann, Manfred; Gruber, Joachim. Boethius]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1988, roč. 37, č. E33, s. 180–181.

Článek
Bednaříková, Jarmila. Jubilaeum professoris historiae antiquae. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. N, Řada klasická. 19981999, roč. 47-48, č. N3-4, s. 5–9.

Článek
Bednaříková, Jarmila. K problému christianizace Ostrogótů. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. N, Řada klasická. 2004, roč. 53, č. N9, s. 89–116.

Kapitola
Bednaříková, Jarmila; Melounová, Markéta. Krize římské říše v pozdním principátu. In: Bednaříková, Jarmila. , Melounová, Markéta. Římské císařství II. Dominát. 2014, s. 5–27.

Článek
Bednaříková, Jarmila; Petrovićová, Katarina. Martianus Capella's questionable relation to the Vandals. Graeco-Latina Brunensia. 2010, roč. 15, č. 1, s. 3–16.

Kapitola
Bednaříková, Jarmila; Melounová, Markéta. Možné příčiny přežití římského Východu. In: Bednaříková, Jarmila. , Melounová, Markéta. Římské císařství II. Dominát. 2014, s. 97.

Článek
Bednaříková, Jarmila. Několik poznámek k pozdní antice z hlediska bohatství a chudoby. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1997, roč. 46, č. G39, s. 33–42.

Článek
Bednaříková, Jarmila. Obdiv a kritika života barbarů v antických pramenech. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1997, roč. 46, č. G39, s. 61–85.

Kapitola
Bednaříková, Jarmila; Melounová, Markéta. Obsah. In: Bednaříková, Jarmila. , Melounová, Markéta. Římské císařství II. Dominát. 2014, s. 3–4.

Článek
Bednaříková, Jarmila. Odešel významný historik starověku. Graeco-Latina Brunensia. 2015, roč. 20, č. 2, s. 199–200.

Článek
Bednaříková, Jarmila. Portrét a vzpomínka (Radislav Hošek). Graeco-Latina Brunensia. 2022, roč. 27, č. 1, s. 131–134.

Článek
Bednaříková, Jarmila. [Příběhy raně křesťanských mučedníků: výbor z nejstarší latinské a řecké martyrologické literatury]. Graeco-Latina Brunensia. 2010, roč. 15, č. 1, s. 149–150.

Článek
Bednaříková, Jarmila. [Pyykko, Vappu. Die griechischen Mythen bei den grossen Kappadokiern und bei Johannes Chrysostomos]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1992, roč. 41, č. E37, s. 211–213.

Článek
Bednaříková, Jarmila. Římané a Germáni v Horním Podunají ve světle Eugippiova Commemoratoria. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1988, roč. 37, č. E33, s. 69–80.

Kniha
Bednaříková, Jarmila; Melounová, Markéta. Římské císařství II. Dominát. 2014

Článek
Bednaříková, Jarmila. Setkání minulosti se současností : "Besedy o demokracii". Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. N, Řada klasická. 2006, roč. 55, č. N11, s. 125–126.

Kapitola
Bednaříková, Jarmila; Melounová, Markéta. Shrnutí. In: Bednaříková, Jarmila. , Melounová, Markéta. Římské císařství II. Dominát. 2014, s. 98.

Kapitola
Bednaříková, Jarmila; Melounová, Markéta. Výběr z literatury. In: Bednaříková, Jarmila. , Melounová, Markéta. Římské císařství II. Dominát. 2014, s. 99–103.

Kapitola
Bednaříková, Jarmila; Melounová, Markéta. Vývoj římského Východu po roce 395 (do smrti císaře Iustiniana). In: Bednaříková, Jarmila. , Melounová, Markéta. Římské císařství II. Dominát. 2014, s. 91–96.