Blažíček, Oldřich J.

Varianty jmen:

Blažíček, Oldřich J. (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 4 z celkového počtu 4.

Článek
Blažíček, Oldřich J.. Ferdinand Maxmilián Brokof a Trautsonův náhrobek ve Vídni. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1972, roč. 21, č. F16, s. 155–164.

Článek
Blažíček, Oldřich J.. Zur Frage der thematischen Historismen in der Barockplastik. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1964, roč. 13, č. F8, s. 189–196.

Článek
Blažíček, Oldřich J.. K Braunově drobné plastice. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1961, roč. 10, č. F5, s. 319–326.

Článek
Blažíček, Oldřich J.. K otázce specifické formace barokové plastiky v Čechách. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1970-1971, roč. 19-20, č. F14-15, s. 265–270.