Čaplovič, Dušan

Varianty jmen:

Čaplovič, Dušan (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 15 z celkového počtu 15.

Článek
Čaplovič, Dušan. Archeologické nálezy a náleziská : (Výskum, evidencia a možnosti prezentácie v Slovenskej republike). Archaeologia historica. 1992, roč. 17, č. [1], s. 49–56.

Článek
Čaplovič, Dušan. Archeologický výskum stredovekého dedinského domu na Slovensku. Archaeologia historica. 1987, roč. 12, č. [1], s. 145–155.

Článek
Čaplovič, Dušan. Archeologický výskum zaniknutej stredovekej dediny v Svinici, okr. Košice-vidiek. Archaeologia historica. 1978, roč. 3, č. [1], s. 19–[29].

Článek
Čaplovič, Dušan. Doklady domácej a remeselnej výroby v středověkých dědinách na východnom Slovensku. Archaeologia historica. 1983, roč. 8, č. [1], s. 373–384.

Článek
Čaplovič, Dušan. Najnovšie poznatky o stredovekom vývoji mesta a života obyvateľov Košíc. Archaeologia historica. 1990, roč. 15, č. [1], s. 87–98.

Článek
Čaplovič, Dušan. Nové poznatky výskumu dediny z včasného a vrcholného stredoveku na Slovensku. Archaeologia historica. 1988, roč. 13, č. [1], s. 443–458.

Článek
Čaplovič, Dušan. Počiatky stredovekého mesta na území Slovenska. Archaeologia historica. 1995, roč. 20, č. [1], s. 247–266.

Článek
Čaplovič, Dušan. Předmluva. Archaeologia historica. 2008, roč. 33, č. [1], s. 5.

Článek
Čaplovič, Dušan. Sídliskový vývoj Košic a okoli a v 10.—13. storočí. Archaeologia historica. 1991, roč. 16, č. [1], s. 73–84.

Článek
Čaplovič, Dušan; Hajnalová, Mária; Hanuliak, Milan; Ruttkay, Alexander. Stredoveká dedina na Slovensku ako základný fenomén feudálnej ekonomiky. Archaeologia historica. 1985, roč. 10, č. [1], s. 11–25.

Článek
Čaplovič, Dušan. Stredoveká dedina vo Svinici a jej význam pre poznanie stredovekého osídlenia na východnom Slovensku. Archaeologia historica. 1981, roč. 6, č. [1], s. 499–504.

Článek
Čaplovič, Dušan; Hrubec, Igor; Ruttkay, Alexander; Vallašek, Adrian. Stredoveké feudálne sídla na Slovensku a ich hospodárske zázemie. Archaeologia historica. 1985, roč. 10, č. [1], s. 241–254.

Článek
Čaplovič, Dušan. Stredoveké zaniknuté dědinské osídlenie na východnom Slovensku — stav a výsledky výskumu. Archaeologia historica. 1982, roč. 7, č. [1], s. 85–96.

Článek
Čaplovič, Dušan. Život v dedinskom prostredí stredovekého Uhorska. Archaeologia historica. 1999, roč. 24, č. [1], s. 41–58.

Článek
Čaplovič, Dušan. Zmeny štruktúry osídlenia v 13.—prvej pol. 14. stor. : (Pokus o náčrt modelov v regiónoch Zemplin a Spiš). Archaeologia historica. 1989, roč. 14, č. [1], s. 281–298.