Čižmárová, Libuše

Varianty jmen:

Čižmárová, Libuše (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 5 z celkového počtu 5.

Článek
Čižmárová, Libuše. K územní diferenciaci příčestí minulého v našich nářečích. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2000, roč. 49, č. A48, s. 121–125.

Článek
Čižmárová, Libuše. Pojmenování kura domácího v českých dialektech ve srovnání se spisovnou češtinou a ostatními západoslovanskými jazyky. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1994, roč. 43, č. A42, s. 69–74.

Článek
Čižmárová, Libuše. [Sebrané spisy Václava Machka 1 a 2]. Linguistica Brunensia. 2013, roč. 61, č. 1-2, s. 240–242.

Článek
Čižmárová, Libuše. [Siatkowski, Janusz. Słowiańskie nazwy części ciała w historii i dialektach]. Opera Slavica. 2014, roč. 24, č. 4, s. 60–63.

Článek
Čižmárová, Libuše. Úvahy k rekonstrukci vývoje kvantity v našich nářečích. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2003, roč. 52, č. A51, s. 213–221.