Derner, Kryštof

Varianty jmen:

Derner, Kryštof (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 4 z celkového počtu 4.

Článek
Crkal, Jiří; Derner, Kryštof; Hrubý, Petr; Milo, Peter. Architektura hornických sídlišť na sklonku přemyslovské doby. Archaeologia historica. 2019, roč. 44, č. 2, s. 887–923.

Článek
Derner, Kryštof; Hrubý, Petr; Malina, Ondřej; Večeřa, Josef. Hornické revíry vrcholného středověku a raného novověku ve srovnávacím pohledu. Archaeologia historica. 2019, roč. 44, č. 2, s. 925–947.

Článek
Derner, Kryštof; Hrubý, Petr. Otázka zemědělství a potravinářské produkce středověkých hornických komunit. Archaeologia historica. 2018, roč. 43, č. 1, s. 213–245.