Dović, Marijan

Varianty jmen:

Dović, Marijan (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 3 z celkového počtu 3.

Článek
Dović, Marijan. "Český Prešeren": slovinská recepce Máchova kultu. Slavica litteraria. 2014, roč. 17, č. 1, s. 163–173.

Článek
Dović, Marijan. Literární dějiny středovýchodní Evropy v postnacionální perspektivě. Slavica litteraria. 2009, roč. 12, č. 1, s. 109–116.

Článek
Dović, Marijan. Tekstualna tradicija in elektronski medij: od digitalne slikovne reprodukcije do znanstvenokritične izdaje. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2006, roč. 55, č. X9, s. 207–215.