Fasora, Lukáš

Varianty jmen:

Fasora, Lukáš (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 43.

Kapitola
Fasora, Lukáš. Bedřich Šindelář. In: Fasora, Lukáš. , Čermin, Jan. , Čerminová, Jana. , Hanuš, Jiří. , Máliková, Michaela. Sto tváří, sto příběhů : vybrané osobnosti v dějinách Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. 2020, s. 264–266.

Kapitola
Fasora, Lukáš; Hanuš, Jiří. Bibliography and sources. In: Fasora, Lukáš. , Hanuš, Jiří. Myths and traditions of Central European university culture. 2019, s. 224–241.

Kapitola
Fasora, Lukáš. Emilie Halašková. In: Fasora, Lukáš. , Čermin, Jan. , Čerminová, Jana. , Hanuš, Jiří. , Máliková, Michaela. Sto tváří, sto příběhů : vybrané osobnosti v dějinách Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. 2020, s. 198–199.

Kapitola
Fasora, Lukáš. František Josef Trávníček. In: Fasora, Lukáš. , Čermin, Jan. , Čerminová, Jana. , Hanuš, Jiří. , Máliková, Michaela. Sto tváří, sto příběhů : vybrané osobnosti v dějinách Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. 2020, s. 103–105.

Kapitola
Fasora, Lukáš. František Smejkal. In: Fasora, Lukáš. , Čermin, Jan. , Čerminová, Jana. , Hanuš, Jiří. , Máliková, Michaela. Sto tváří, sto příběhů : vybrané osobnosti v dějinách Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. 2020, s. 91–92.

Kapitola
Fasora, Lukáš. Inocenc Arnošt Bláha. In: Fasora, Lukáš. , Čermin, Jan. , Čerminová, Jana. , Hanuš, Jiří. , Máliková, Michaela. Sto tváří, sto příběhů : vybrané osobnosti v dějinách Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. 2020, s. 28–31.

Kapitola
Kolektiv autorů. Jak koncipovat vlastní výzkum. In: Borovský, Tomáš. , Fasora, Lukáš. , Chocholáč, Bronislav. , Malý, Tomáš. , Nečasová, Denisa. , Němec, Jiří. , Wihoda, Martin. Úvod do studia dějepisu. 2. díl. 2014, s. 115–123.

Kapitola
Kolektiv autorů. Je historie vědou?. In: Dvořák, Tomáš. , Fasora, Lukáš. , Chocholáč, Bronislav. , Malý, Tomáš. , Nečasová, Denisa. , Stoklásková, Zdeňka. , Wihoda, Martin. Úvod do studia dějepisu. 1. díl. 2014, s. 7–10.

Kapitola
Fasora, Lukáš. Josef Klein. In: Fasora, Lukáš. , Čermin, Jan. , Čerminová, Jana. , Hanuš, Jiří. , Máliková, Michaela. Sto tváří, sto příběhů : vybrané osobnosti v dějinách Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. 2020, s. 448.

Kapitola
Fasora, Lukáš. Libor Štukavec. In: Fasora, Lukáš. , Čermin, Jan. , Čerminová, Jana. , Hanuš, Jiří. , Máliková, Michaela. Sto tváří, sto příběhů : vybrané osobnosti v dějinách Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. 2020, s. 347–348.

Kapitola
Fasora, Lukáš. Mikuláš Bek. In: Fasora, Lukáš. , Čermin, Jan. , Čerminová, Jana. , Hanuš, Jiří. , Máliková, Michaela. Sto tváří, sto příběhů : vybrané osobnosti v dějinách Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. 2020, s. 433–434.

Kapitola
Fasora, Lukáš; Hanuš, Jiří. Myth: an attempt at understanding university history. In: Fasora, Lukáš. , Hanuš, Jiří. Myths and traditions of Central European university culture. 2019, s. 10–19.

Kapitola
Fasora, Lukáš; Hanuš, Jiří. Myth and traditions of Central European university culture : (an introduction for international readers). In: Fasora, Lukáš. , Hanuš, Jiří. Myths and traditions of Central European university culture. 2019, s. 7–9.

Kapitola
Fasora, Lukáš; Hanuš, Jiří. Mythen und Traditionen der mitteleuropäischen universitären Kultur : Zusammenfassung. In: Fasora, Lukáš. , Hanuš, Jiří. Myths and traditions of Central European university culture. 2019, s. 222–223.

Kniha
Fasora, Lukáš; Hanuš, Jiří. Myths and traditions of Central European university culture. 2019

Kapitola
Fasora, Lukáš; Hanuš, Jiří. Name index. In: Fasora, Lukáš. , Hanuš, Jiří. Myths and traditions of Central European university culture. 2019, s. 242–245.

Kapitola
Fasora, Lukáš. One hundred faces, one hundred stories : selected personalities in the history of the Faculty of Arts of Masaryk University : summary. In: Fasora, Lukáš. , Čermin, Jan. , Čerminová, Jana. , Hanuš, Jiří. , Máliková, Michaela. Sto tváří, sto příběhů : vybrané osobnosti v dějinách Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. 2020, s. 493.

Článek
Fasora, Lukáš. Otázka zásobování pitnou vodou a nakládání s odpady ve městě Brně jako příklad integračního faktoru obcí brněnské aglomerace v letech 1881-1913. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 2001, roč. 50, č. C48, s. 157–169.

Kapitola
Kolektiv autorů. Postavení české historické vědy. In: Dvořák, Tomáš. , Fasora, Lukáš. , Chocholáč, Bronislav. , Malý, Tomáš. , Nečasová, Denisa. , Stoklásková, Zdeňka. , Wihoda, Martin. Úvod do studia dějepisu. 1. díl. 2014, s. 11–17.

Kapitola
Fasora, Lukáš. Prameny a literatura. In: Fasora, Lukáš. , Čermin, Jan. , Čerminová, Jana. , Hanuš, Jiří. , Máliková, Michaela. Sto tváří, sto příběhů : vybrané osobnosti v dějinách Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. 2020, s. 479–484.

Kapitola
Kolektiv autorů. Příklady metod a analýz. In: Dvořák, Tomáš. , Fasora, Lukáš. , Chocholáč, Bronislav. , Malý, Tomáš. , Nečasová, Denisa. , Stoklásková, Zdeňka. , Wihoda, Martin. Úvod do studia dějepisu. 1. díl. 2014, s. 64–91.

Kapitola
Fasora, Lukáš. Resumé. In: Fasora, Lukáš. , Čermin, Jan. , Čerminová, Jana. , Hanuš, Jiří. , Máliková, Michaela. Sto tváří, sto příběhů : vybrané osobnosti v dějinách Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. 2020, s. 491.

Článek
Fasora, Lukáš. Sociální demokracie v kulturním boji 1905–1914. Studia historica Brunensia. 2014, roč. 61, č. 2, s. 117–127.

Kapitola
Kolektiv autorů. Specifika výzkumu dějin 19. století. In: Borovský, Tomáš. , Fasora, Lukáš. , Chocholáč, Bronislav. , Malý, Tomáš. , Nečasová, Denisa. , Němec, Jiří. , Wihoda, Martin. Úvod do studia dějepisu. 2. díl. 2014, s. 51–62.

Kapitola
Fasora, Lukáš. Sto let v šesti generacích. In: Fasora, Lukáš. , Čermin, Jan. , Čerminová, Jana. , Hanuš, Jiří. , Máliková, Michaela. Sto tváří, sto příběhů : vybrané osobnosti v dějinách Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. 2020, s. 9–12.