Flídrová, Helena

Varianty jmen:

Flídrová, Helena (preferováno)
Флидрова, Gelena
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 26.

Článek
Flídrová, Helena; Vysloužilová, Eva. [Csiriková, Marie; Koníčková, Nataša. Rusko-český, česko-ruský slovník: s důrazem na užití ve větách]. Opera Slavica. 2011, roč. 21, č. 2, s. 57–59.

Článek
Flídrová, Helena. Dvakrát z olomoucké rusistiky. Opera Slavica. 2000, roč. 10, č. 4, s. 50–51.

Článek
Flídrová, Helena. Dvě monografie o imperativu. Opera Slavica. 1996, roč. 6, č. 2, s. 54–56.

Článek
Flídrová, Helena. K šedesátinám profesora Anderše. Opera Slavica. 1999, roč. 9, č. 2, s. 36–37.

Článek
Flídrová, Helena. K styčné oblasti mezi rozkazovacími a přacími větami. Opera Slavica. 1992, roč. 2, č. 2, s. 35–38.

Článek
Flídrová, Helena. K výzvové modalitě vyjádřené infinitivem v ruštině a v češtině. Opera Slavica. 1995, roč. 5, č. 2, s. 33–37.

Článek
Flídrová, Helena. K životnímu jubileu olomoucké slavistky Zdeňky Vychodilové. Opera Slavica. 2016, roč. 26, č. 2, s. 57–59.

Článek
Flídrová, Helena. [Kapitánová, Jindřiška. Antologie textů ke srovnávací stylistice: komentáře a analýzy]. Opera Slavica. 2015, roč. 25, č. 4, s. 48–50.

Článek
Flídrová, Helena. Nový pohled na větné členy v ruské a české syntaxi. Opera Slavica. 2021, roč. 31, č. 2, s. 73–77.

Článek
Flídrová, Helena. O jednom typu asyndetického souvětí v odborné ruštině ve srovnání s češtinou. Opera Slavica. 2012, roč. 22, č. Supplementum, s. 24–28.

Článek
Flídrová, Helena; Vychodilová, Zdeňka. Odešel doc. PhDr. Aleš Brandner, CSc. (31. 12. 1944 – 1. 3. 2022). Новая русистика. 2022, roč. 15, č. 2, s. 85–86.

Článek
Flídrová, Helena; Vysloužilová, Eva. Profesoru Zimkovi k sedmdesátinám. Opera Slavica. 1994, roč. 4, č. 4, s. 46–48.

Kapitola
Flídrová, Helena. Reakce na apel v dialogu. In: Otázky slovanské syntaxe. IV/2, Sborník sympozia Aktualizační (pragmatické) složky výpovědi v slovanských jazycích, Brno 6.-9. září 1976. 1980, s. 213–217.

Článek
Flídrová, Helena. Ruské a české syntaktické termíny ve srovnávacím pojetí. Opera Slavica. 2021, roč. 31, č. 4, s. 73–77.

Článek
Flídrová, Helena. Ruský imperativ s lexikálním významem a jeho české ekvivalenty. Opera Slavica. 1998, roč. 8, č. 2, s. 14–20.

Článek
Vysloužilová, Eva; Flídrová, Helena. Slovníky a "nadslovníky" Petra Dvořáčka. Opera Slavica. 1994, roč. 4, č. 4, s. 58–59.

Článek
Flídrová, Helena. [Vobořil, L. Ruská anekdota – žánr, jazyk, text]. Opera Slavica. 2011, roč. 21, č. 4, s. 57–59.

Článek
Flídrová, Helena. [Vobořil, Ladislav. Praktická cvičení z ruštiny pro filology-překladatele (výklad a cvičení) 1, 2]. Opera Slavica. 2015, roč. 25, č. 2, s. 86–87.

Článek
Flídrová, Helena; Pechal, Zdeněk. X. Olomoucké dny rusistů. Opera Slavica. 1992, roč. 2, č. 1, s. 49–51.

Článek
Vysloužilová, Eva; Vychodilová, Zdeňka; Pechal, Zdeněk; Stěpanova, Ludmila; Flídrová, Helena. XV-е Оломоуцкие дни русистов. Opera Slavica. 2000, roč. 10, č. 2, s. 42–44.

Článek
Vysloužilová, Eva; Vychodilová, Zdeňka; Pechal, Zdeněk; Stěpanova, Ludmila; Flídrová, Helena. XV-е Оломоуцкие дни русистов. Opera Slavica. 2001, roč. 11, č. 1, s. 32–34.

Článek
Flídrová, Helena. Znovu "Nezapomínejme ruštinu". Opera Slavica. 2006, roč. 16, č. 2, s. 53–54.