Frolcová, Věra

Varianty jmen:

Frolcová, Věra (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 3 z celkového počtu 3.

Kapitola
Frolcová, Věra. Česká a slovenská národopisná balkanistika v letech 1986-1994. In: Studia Balkanica Bohemo-Slovaca. IV, (Příspěvky přednesené na IV. balkanickém sympoziu v Brně ve dnech 25. a 26. května 1994). 1995, s. 38–44.

Článek
Frolcová, Věra. [Navrátilová, Alexandra. Narození a smrt v české lidové kultuře]. Religio. 2004, roč. 12, č. 2, s. 285–289.

Článek
Frolcová, Věra; Kosek, Pavel; Bočková, Hana; Holubová, Markéta; Slavický, Tomáš. Song of a deaf-mute shepherd : a Czech broadside ballad between the oral and printed tradition : an interdisciplinary case study. Bohemica litteraria. 2023, roč. 26, č. 1, s. 109–132.