Gallik, Ján

Varianty jmen:

Gallik, Ján (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 4 z celkového počtu 4.

Článek
Gallik, Ján. Nadčasovosť Rázusovho Krčmárskeho kráľa. Opera Slavica. 2017, roč. 27, č. 3, s. 21–28.

Článek
Gallik, Ján. Tri ľudské osudy a láska v neľudskej dobe. Slavica litteraria. 2017, roč. 20, č. 1, s. 136–138.

Článek
Gallik, Ján. Vedecká monografia o Pavlovi Gašparovičovi Hlbinovi. Slavica litteraria. 2023, roč. 26, č. 2, s. 186–188.

Článek
Gallik, Ján. Žánrové a motivické vymedzenie súčasnej slovenskej duchovnej literatúry. Slavica litteraria. 2015, roč. 18, č. 2, s. 115–128.