Gregerová, Miroslava

Varianty jmen:

Gregerová, Miroslava (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 4 z celkového počtu 4.

Článek
Gregerová, Miroslava; Hložek, Martin. Petrografická charakteristika antropomorfní plastiky kultury s lineární keramikou z Brodku u Prostějova, okr. Prostějov. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. 2007-2008, roč. 56-57, č. M12-13, s. 61–67.

Kapitola
Hložek, Martin; Gregerová, Miroslava. Použité analytické metody. In: Gregerová, Miroslava. , Hložek, Martin. , Holub, Petr. , Jordánková, Hana. , Loskotová, Irena. , Měchurová, Zdeňka. , Nosek, Vojtěch. , Sedláčková, Lenka. , Tymonová, Markéta. , Jagosz-Zarzycka, Zofia. , Zůbek, Antonín. Zdroje a šíření vybraných komodit keramické produkce vrcholného a pozdního středověku = Sources and distribution of selected high and late medieval pottery products. 2021, s. 9–22.

Článek
Čižmář, Zdeněk; Dočkalová, Marta; Gregerová, Miroslava; Kazdová, Eliška; Koštuřík, Pavel; Mrázek, Ivan; Procházková, Pavlína. Unikátní nález hromadného pohřbu v sídlištní jámě ze starší doby bronzové v Těšeticích-Kyjovicích, okr. Znojmo. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1993, roč. 42, č. E38, s. 15–57.

Kniha
Gregerová, Miroslava; Hložek, Martin; Holub, Petr; Jordánková, Hana; Loskotová, Irena; Měchurová, Zdeňka; Nosek, Vojtěch; Sedláčková, Lenka; Tymonová, Markéta; Jagosz-Zarzycka, Zofia; Zůbek, Antonín. Zdroje a šíření vybraných komodit keramické produkce vrcholného a pozdního středověku = Sources and distribution of selected high and late medieval pottery products. 2021