Hazlbauer, Zdeněk

Varianty jmen:

Hazlbauer, Zdeněk (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 21 z celkového počtu 21.

Článek
Smitka, Josef; Hazlbauer, Zdeněk. Co vypovídají historické písemné prameny o hrnčířích a jejich cechu v městě Horažďovicích. Archaeologia historica. 2000, roč. 25, č. [1], s. 397–407.

Článek
Hazlbauer, Zdeněk. Gotické prořezávané kachle z hradu Rabí, okr. Klatovy. Archaeologia historica. 1993, roč. 18, č. [1], s. 377–390.

Článek
Hazlbauer, Zdeněk; Špaček, Jaroslav. Metrická variabilita u pozdně gotického římského kachle. Archaeologia historica. 1988, roč. 13, č. [1], s. 561–573.

Článek
Hazlbauer, Zdeněk. Motiv mořské víly — Meluziny — v ikonografii českých gotických reliefních kachlů. Archaeologia historica. 1989, roč. 14, č. [1], s. 409–436.

Článek
Hazlbauer, Zdeněk. Náboženské motivy na českých gotických reliéfních kachlích. Archaeologia historica. 1996, roč. 21, č. [1], s. 465–482.

Článek
Hazlbauer, Zdeněk. Příspěvek k technologii výroby pozdně středověkých reliéfních kachlů. Archaeologia historica. 1986, roč. 11, č. [1], s. 489–504.

Článek
Vitanovský, Michal; Hazlbauer, Zdeněk. Příspěvek k výrobě pozdně gotických kachlových matric - otázky výtvarné formy a technologie. Archaeologia historica. 1995, roč. 20, č. [1], s. 539–550.

Článek
Hazlbauer, Zdeněk. Signovaná a datovaná kamnářská matrice horažďovického hrnčíře Josefa Dobředěleje. Archaeologia historica. 2000, roč. 25, č. [1], s. 389–396.

Článek
Kocman, František; Hazlbauer, Zdeněk. Stavební rekonstrukce gotických kachlových kamen na hradě Lipnici n. Sázavou, okr. Havlíčkův Brod. Archaeologia historica. 2002, roč. 27, č. [1], s. 499–519.

Článek
Hazlbauer, Zdeněk; Vitanovský, Michal; Volf, Petr. Stavební rekonstrukce pozdně gotických kachlových kamen na hradě Rabí, okr. Klatovy. Archaeologia historica. 1994, roč. 19, č. [1], s. 415–429.

Článek
Hazlbauer, Zdeněk; Heidenreich, Milan; Lamr, Josef. Stavební rekonstrukce pozdně gotických kachlových kamen v Muzeu Mohelnice, okr. Šumperk. Archaeologia historica. 2001, roč. 26, č. [1], s. 387–402.

Článek
Glosová, Michaela; Hazlbauer, Zdeněk; Volf, Petr. Stavební rekonstrukce pozdně gotických kachlových kamen z hradu Lichnice. Archaeologia historica. 1998, roč. 23, č. [1], s. 457–470.

Článek
Hazlbauer, Zdeněk. Středověká hra vrhcáby ve světle dobových pramenů. Archaeologia historica. 1992, roč. 17, č. [1], s. 421–445.

Článek
Hazlbauer, Zdeněk; Špaček, Jaroslav. Středověké osídlení soutoku Labe s Jizerou. Archaeologia historica. 1979, roč. 4, č. [1], s. 221–234.

Článek
Mikšík, Michael; Hanykýř, Vladimír; Hazlbauer, Zdeněk. Studie podmínek výroby reliefních ploch pozdně středověkých kachlů. Archaeologia historica. 1986, roč. 11, č. [1], s. 505–513.

Článek
Pařík, Vojtěch; Hazlbauer, Zdeněk. Technologie výroby gotických kachlů s prořezávanou čelní stěnou. Archaeologia historica. 1991, roč. 16, č. [1], s. 293–304.

Článek
Hazlbauer, Zdeněk. Výtvarné varianty dosud neznámého kachlového motivu s náboženským obsahem. Archaeologia historica. 2002, roč. 27, č. [1], s. 521–534.

Článek
Hazlbauer, Zdeněk; Špaček, Jaroslav. Zaniklá tvrz a středověká osada Opočno u Staré Boleslavi. Archaeologia historica. 1977, roč. 2, č. [1], s. 117–125.

Článek
Hazlbauer, Zdeněk. Zobrazení Dračího řádu Zikmunda Lucemburského na vrcholně gotických středoevropských kachlích. Archaeologia historica. 1999, roč. 24, č. [1], s. 387–400.

Článek
Hazlbauer, Zdeněk. Zobrazení Ježíše v dětské podobě na českých gotických reliéfních kachlích. Archaeologia historica. 1996, roč. 21, č. [1], s. 453–463.

Článek
Hazlbauer, Zdeněk. Zobrazení Ježíše v dospělé podobě na českých gotických reliéfních kachlích. Archaeologia historica. 1997, roč. 22, č. [1], s. 345–362.