Hladký, Ladislav

Varianty jmen:

Hladký, Ladislav (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 5 z celkového počtu 5.

Kapitola
Hladký, Ladislav. Dějiny Bosny a Hercegoviny : předmět sporu mezi srbskou, chorvatskou a muslimskou historiografií. In: Studia Balcanica Bohemo-Slovaca. V. 2002, s. 20–26.

Kapitola
Hladký, Ladislav. Masarykova cesta do Bosny a Hercegoviny v roce 1892. In: Studia Balkanica Bohemo-Slovaca. IV, (Příspěvky přednesené na IV. balkanickém sympoziu v Brně ve dnech 25. a 26. května 1994). 1995, s. 191–197.

Článek
Redakce časopisu Porta Balkanica; Hladký, Ladislav. Rozhovor: Ladislav Hladký. Porta Balkanica. 2015, roč. 7, č. 1, s. 81–86.

Článek
Hladký, Ladislav. Slovinci a cyrilometodějská tradice. Slavica litteraria. 2014, roč. 17, č. 1, s. 115–124.

Článek
Hladký, Ladislav; Štěpánek, Václav. VI. mezinárodní balkanistické sympozium v Brně. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2006, roč. 55, č. X9, s. 333–335.