Hlubinková, Zuzana

Varianty jmen:

Hlubinková, Zuzana (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 32.

Článek
Hlubinková, Zuzana. [Harvalík, Milan. Synchronní a diachronní aspekty české onymie]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2006, roč. 55, č. A54, s. 259–261.

Článek
Hlubinková, Zuzana. Jan Balhar osmdesátiletý. Linguistica Brunensia. 2011, roč. 59, č. 1-2, s. 262–263.

Článek
Hlubinková, Zuzana. Jména nedospělých dětí a neprovdaných dcer v českých nářečích. Linguistica Brunensia. 2010, roč. 58, č. 1-2, s. 253–257.

Článek
Hlubinková, Zuzana. [Kazmíř, Silvestr. Slovník valašského nářečí]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2002, roč. 51, č. A50, s. 172–174.

Kapitola
Hlubinková, Zuzana. Literatura. In: Hlubinková, Zuzana. Tvoření slov ve východomoravských nářečích. 2010, s. 256–262.

Článek
Hlubinková, Zuzana. O některých postfixech v českých nářečích. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2005, roč. 54, č. A53, s. 147–151.

Článek
Hlubinková, Zuzana. [Polívková, Alena. Naše místní jména a jak jich užívat]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2008, roč. 57, č. A56, s. 286–288.

Kapitola
Hlubinková, Zuzana. Předmluva. In: Hlubinková, Zuzana. Tvoření slov ve východomoravských nářečích. 2010, s. 10.

Kapitola
Hlubinková, Zuzana. Příloha. In: Hlubinková, Zuzana. Tvoření slov ve východomoravských nářečích. 2010, s. 267–275.

Kapitola
Hlubinková, Zuzana. Seznam zkoumaných obcí. In: Hlubinková, Zuzana. Tvoření slov ve východomoravských nářečích. 2010, s. 255.

Kapitola
Hlubinková, Zuzana. Seznam zkratek a značek. In: Hlubinková, Zuzana. Tvoření slov ve východomoravských nářečích. 2010, s. 253–254.

Článek
Hlubinková, Zuzana. Stupňování adverbií, zvláště ve východomoravských nářečích. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2004, roč. 53, č. A52, s. 109–114.

Kapitola
Hlubinková, Zuzana. Summary. In: Hlubinková, Zuzana. Tvoření slov ve východomoravských nářečích. 2010, s. 263–264.

Kapitola
Hlubinková, Zuzana. Tvoření adjektiv. In: Hlubinková, Zuzana. Tvoření slov ve východomoravských nářečích. 2010, s. 117–149.

Kapitola
Hlubinková, Zuzana. Tvoření adverbií. In: Hlubinková, Zuzana. Tvoření slov ve východomoravských nářečích. 2010, s. 193–226.

Kapitola
Hlubinková, Zuzana. Tvoření číslovek. In: Hlubinková, Zuzana. Tvoření slov ve východomoravských nářečích. 2010, s. 232–234.

Článek
Hlubinková, Zuzana. Tvoření deadjektivních adjektiv, zvláště ve východomoravských nářečích. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2005, roč. 54, č. A53, s. 153–162.

Článek
Hlubinková, Zuzana. Tvoření deminutiv ve východomoravských dialektech. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2001, roč. 50, č. A49, s. 191–196.

Článek
Hlubinková, Zuzana. Tvoření depronominálních adverbií zvláště ve východomoravských nářečích. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2003, roč. 52, č. A51, s. 223–229.

Článek
Hlubinková, Zuzana. Tvoření desubstantivních adjektiv, zvláště ve východomoravských nářečích. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2006, roč. 55, č. A54, s. 209–216.

Článek
Hlubinková, Zuzana. Tvoření desubstantivních, deverbálních a denumerálních adverbií ve východomoravských nářečích. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2002, roč. 51, č. A50, s. 111–118.

Článek
Hlubinková, Zuzana. Tvoření deverbálních a deadverbiálních adjektiv ve východo-moravských nářečích. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2007, roč. 56, č. A55, s. 295–301.

Kapitola
Hlubinková, Zuzana. Tvoření předložek. In: Hlubinková, Zuzana. Tvoření slov ve východomoravských nářečích. 2010, s. 235–237.

Článek
Hlubinková, Zuzana. Tvoření předložek ve východomoravských dialektech. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1995, roč. 44, č. A43, s. 93–96.

Kniha