Holub, Petr

Varianty jmen:

Holub, Petr (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 6 z celkového počtu 6.

Kapitola
Holub, Petr; Holubová, Zuzana. Archeologický výzkum. In: Doušek, Roman. , Holub, Petr. , Holubová, Zuzana. , Janeček, Petr. , Obrovský, Jan. Úvod do etnologického výzkumu. 2014, s. 234–281.

Článek
Holub, Petr. [Heege, Andreas et al. Einbeck im Mittelalter: eine archäologisch-historische Spurensuche]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. 2005-2006, roč. 54-55, č. M10-11, s. 227–228.

Článek
Holub, Petr. K lokalizaci letního sídla markraběte Jana Jindřicha v Brně – Králově Poli. Archaeologia historica. 2011, roč. 36, č. 1, s. 139–151.

Kapitola
Holub, Petr; Hložek, Martin. Reliéfní dlaždice. In: Gregerová, Miroslava. , Hložek, Martin. , Holub, Petr. , Jordánková, Hana. , Loskotová, Irena. , Měchurová, Zdeňka. , Nosek, Vojtěch. , Sedláčková, Lenka. , Tymonová, Markéta. , Jagosz-Zarzycka, Zofia. , Zůbek, Antonín. Zdroje a šíření vybraných komodit keramické produkce vrcholného a pozdního středověku = Sources and distribution of selected high and late medieval pottery products. 2021, s. 373–392.

Kniha
Doušek, Roman; Holub, Petr; Holubová, Zuzana; Janeček, Petr; Obrovský, Jan. Úvod do etnologického výzkumu. 2014

Kniha
Gregerová, Miroslava; Hložek, Martin; Holub, Petr; Jordánková, Hana; Loskotová, Irena; Měchurová, Zdeňka; Nosek, Vojtěch; Sedláčková, Lenka; Tymonová, Markéta; Jagosz-Zarzycka, Zofia; Zůbek, Antonín. Zdroje a šíření vybraných komodit keramické produkce vrcholného a pozdního středověku = Sources and distribution of selected high and late medieval pottery products. 2021