Horák, Petr

Varianty jmen:

Horák, Petr (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 27.

Kapitola
Horák, Petr. "A la recherche du sens caché...". In: Bratislavské přednášky. 2002, s. 85–98.

Článek
Horák, Petr. "A la recherche du sens caché...". Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1997, roč. 46, č. B44, s. 9–19.

Článek
Horák, Petr. Aufklärung - Vernunft - Herrschaft - Natur - Libido. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1988, roč. 37, č. B35, s. 73–80.

Článek
Horák, Petr. [Austeda, Franz. Moderne Philosophie: Probleme - Positionen - Profile]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1973, roč. 22, č. B20, s. 142–143.

Článek
Horák, Petr. [Barzun, Jacques; Graff, Henry F. The Modern Researcher]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1966, roč. 15, č. C13, s. 186–189.

Článek
Horák, Petr. Emmanuel Mounier a Georges Bernanos : pro a proti technickému a vědeckému modernismu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1992, roč. 41, č. B39, s. 65–81.

Článek
Horák, Petr. Filosofický radikalismus Dürrenmattovské etudy. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 2002, roč. 51, č. B49, s. 79–100.

Článek
Horák, Petr. Francouzská filosofie na konci 20. století. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 2001, roč. 50, č. B48, s. 37–59.

Článek
Horák, Petr. [Hampson, Norman. The first European revolution 1776-1815]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1972, roč. 20-21, č. C18-19, s. 235–236.

Článek
Horák, Petr. Henry Th. Buckle a positivistická historiografie. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1966, roč. 15, č. C13, s. 83–96.

Článek
Horák, Petr. [Hübner, Kurt. Die Wahrheit des Mythos]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1991, roč. 40, č. G34, s. 98–100.

Kapitola
Kyloušek, Petr; Horák, Petr. Introduction. In: Kyloušek, Petr. Nous-eux-moi : la quête de l'identité dans la littérature et le cinéma canadiens. 2009, s. 13–30.

Článek
Horák, Petr. Jaká filosofie dějin pro naši dobu? : několik poznámek. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 2000, roč. 49, č. B47, s. 83–92.

Článek
Horák, Petr. John Locke und die Toleranz. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1995, roč. 44, č. B42, s. 5–20.

Článek
Horák, Petr. [Kepel, Gilles. La revanche de dieu: Chrétiens, Juifs et musulmans à la reconquête du monde]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1992, roč. 41, č. B39, s. 118–119.

Článek
Horák, Petr. La philosophie intellectualiste française dans la pensée de J.L. Fischer. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1999, roč. 48, č. B46, s. 113–117.

Článek
Horák, Petr. Le philosophe de la morale pratique - le marquis de Sade. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1978-1979, roč. 27-28, č. G22-23, s. 103–124.

Článek
Horák, Petr. Le "sens" de l'historie Tchèque : de Ernst Denis au délà la Charte 77 jusqu' aux débats actuels. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1996, roč. 45, č. B43, s. 55–75.

Článek
Horák, Petr. L'intellect et la volonté : la théorie pure du droit et la raison Éuropéenne. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1998, roč. 47, č. B45, s. 19–26.

Článek
Horák, Petr. Michel Foucault. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1994, roč. 43, č. B41, s. 73–82.

Článek
Horák, Petr. "Návrat" subjektu do francouzských společenských věd. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1988, roč. 37, č. G32, s. 103–105.

Článek
Horák, Petr. Několik poznámek k problému hodnocení racionality lidského jednání v dějinách. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1972, roč. 21, č. B19, s. 25–32.

Kapitola
Horák, Petr; Holzbachová, Ivana; Krob, Josef. [Předmluva]. In: Horák, Petr. , Holzbachová, Ivana. , Krob, Josef. Tři studie o francouzské filosofii. 1997, s. 3.

Kapitola
Horák, Petr. Problém svobody u ranného Sartra jako problém modernity (a její ontologické zdůvodnění). In: Horák, Petr. , Holzbachová, Ivana. , Krob, Josef. Tři studie o francouzské filosofii. 1997, s. 30–74.

Kapitola
Horák, Petr. Prof. PhDr. Petr Horák, CSc. (1935). In: Bratislavské přednášky. 2002, s. 81–84.