Huml, Václav

Varianty jmen:

Huml, Václav (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 19 z celkového počtu 19.

Článek
Huml, Václav; Bárta, V.. Chodovská tvrz a její výzkum za použití geofyzikálních metod. Archaeologia historica. 1976, roč. 1, č. [1], s. 191–195.

Článek
Huml, Václav. K archeologickému výzkumu agrárního zázemí Prahy (Litochleby, Horní Počernice a Ovenec-Bubeneč). Archaeologia historica. 1982, roč. 7, č. [1], s. 211–224.

Článek

Článek
Huml, Václav. K počátkům Havelského města : Předběžná zpráva o výzkumu na Ovocném trhu v létech 1985—1988. Archaeologia historica. 1992, roč. 17, č. [1], s. 63–82.

Článek
Huml, Václav. K počátkům kostela sv. Klimenta na Novém Městě pražském. Archaeologia historica. 1978, roč. 3, č. [1], s. 83–93.

Článek
Huml, Václav. K problematice sídel nižší šlechty na Táborsku v Mladovožickém regionu. Archaeologia historica. 1994, roč. 19, č. [1], s. 79–99.

Článek
Huml, Václav. K výzkumu předměstských osad Prahy 12.-15. století – Vysočan a Kobylis. Archaeologia historica. 1979, roč. 4, č. [1], s. 193–209.

Článek
Huml, Václav. K výzkumu severní lodi kostela sv. Šimona a Judy v Praze v r. 1991. Archaeologia historica. 1995, roč. 20, č. [1], s. 429–445.

Článek
Huml, Václav. K zanikání sídel nižší šlechty na Táborsku v období husitského revolučního hnutí. Archaeologia historica. 1980, roč. 5, č. [1], s. 283–300.

Článek
Huml, Václav; Muk, Jan. Kostel sv. Michala na Starém Městě pražském. Archaeologia historica. 1990, roč. 15, č. [1], s. 277–285.

Článek
Huml, Václav. Nové objevy v areálu středověké tvrze v Praze 8-Čimicích (Předběžná zpráva). Archaeologia historica. 1988, roč. 13, č. [1], s. 353–368.

Článek
Huml, Václav. Pražské kostely sv. Michala a sv. Haštala na Starém Městě ve světle nových archeologických výzkumů. Archaeologia historica. 1996, roč. 21, č. [1], s. 17–29.

Článek
Huml, Václav. Příspěvek k osídlení severního pravobřeží Vltavy (Praha 8) do počátku 15. století. Archaeologia historica. 1986, roč. 11, č. [1], s. 441–459.

Článek
Huml, Václav. Příspěvek k osídlení Starého Města pražského před polovinou 13. století. Archaeologia historica. 1999, roč. 24, č. [1], s. 127–142.

Článek
Huml, Václav. Příspěvek ke gotické podobě kostela sv. Michala na Starém městě pražském. Archaeologia historica. 1998, roč. 23, č. [1], s. 323–334.

Článek
Huml, Václav. Sídla nižší šlechty na bývalém vlksickém panství ve východní části Milevska. Archaeologia historica. 1981, roč. 6, č. [1], s. 123–138.

Článek
Huml, Václav. Sídla nižší šlechty na Jistebnicku (okres Tábor). Archaeologia historica. 1977, roč. 2, č. [1], s. 93–104.

Článek
Huml, Václav. Středověká tvrz v Praze 8, Čimicích. Archaeologia historica. 1985, roč. 10, č. [1], s. 296–302.