Jelínek, Milan

Varianty jmen:

Jelínek, Milan (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 27.

Článek
Jelínek, Milan. Adjektivní přívlastek jako střídný prostředek vedlejší věty v obrozenském odborném stylu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1971, roč. 20, č. A19, s. 55–63.

Článek
Jelínek, Milan. Akademik František Trávníček. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1961, roč. 10, č. A9, s. 5–[16a].

Článek
Jelínek, Milan. Definice pojmu "jazykový styl". Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1965, roč. 14, č. A13, s. 43–53.

Kapitola
Jelínek, Milan. Funkce a vývoj syntaktických kondenzátorů v slovanských jazycích. In: Otázky slovanské syntaxe. II, Sborník symposia "Strukturní typy slovanské věty a jejich vývoj", Brno 20.-22.10.1966. 1968, s. 389–395.

Článek
Jelínek, Milan. [Havránek, Bohuslav. Studie o spisovném jazyce]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1965, roč. 14, č. A13, s. 220–223.

Kapitola
Jelínek, Milan. K postavení slovesa v lužické srbštině. In: Otázky slovanské syntaxe : sborník brněnské syntaktické konference, 17.-21.IV.1961. 1962, s. 199–200.

Článek
Jelínek, Milan. K teoretickým otázkám srovnávací stylistiky slovanských jazyků. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1963, roč. 12, č. A11, s. 93–106.

Článek
Jelínek, Milan. K vymezení a uplatňování obrozenské periody. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2001, roč. 50, č. V4, s. 39–49.

Článek
Jelínek, Milan. Konkurence mezi substantivním kondenzárorem a větným schématem v obrozenské češtině : (na materiálu odborných textů). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1970, roč. 19, č. A18, s. 35–48.

Kapitola
Jelínek, Milan. Nové nepůvodní předložky v srbštině a češtině. In: Studia Balkanica Bohemo-Slovaca. IV, (Příspěvky přednesené na IV. balkanickém sympoziu v Brně ve dnech 25. a 26. května 1994). 1995, s. 103–109.

Článek
Jelínek, Milan. Nové výrazy předložkové povahy v češtině a ruštině. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1968, roč. 17, č. A16, s. 47–58.

Kapitola
Jelínek, Milan. O některých puristických tendencích v kultuře spisovné slovenštiny. In: Brněnská slovakistika a česko-slovenské vztahy. 1998, s. 29–40.

Kapitola
Jelínek, Milan. Podíl modálních prostředků na stylistické charakteristice textu. In: Otázky slovanské syntaxe. III, Sborník symposia "Modální výstavba výpovědi v slovanských jazycích", Brno 27.-30. září 1971. 1973, s. 343–351.

Článek
Jelínek, Milan. [Popović, Ivan. Историja српскохрватског jeзика]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1958, roč. 7, č. A6, s. 145–148.

Článek
Jelínek, Milan. Postavení atributu v obrozenské odborné literatuře. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1967, roč. 16, č. A15, s. 69–84.

Článek
Jelínek, Milan. Postavení slovesa v obrozenských odborných textech. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1960, roč. 9, č. A8, s. 19–28.

Článek
Jelínek, Milan. Přechodníkové a příčestní konstrukce v odborné obrozenské literatuře. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1969, roč. 18, č. A17, s. 51–72.

Článek
Jelínek, Milan. Profesor Trávníček jako slovníkář a teoretik stylu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2008, roč. 57, č. A56, s. 227–229.

Kapitola
Jelínek, Milan. Slovosled v dnešní české poezii. In: Teorie verše. I, Sborník brněnské versologické konference, 13.-16. května 1964. 1966, s. 33–46.

Článek
Jelínek, Milan. Slovotvorný typ honěná. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1961, roč. 10, č. A9, s. 81–93.

Článek
Jelínek, Milan. Složená verbální substantiva s dějovým významem. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1962, roč. 11, č. A10, s. 67–72.

Článek
Jelínek, Milan. Styl brněnských románů Rudolfa Těsnohlídka. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. [1954], roč. 3, č. D1, s. 141–153.

Článek
Jelínek, Milan. Styl literárněvědných textů Arna Nováka. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2002-2003, roč. 51-52, č. V5-6, s. 155–165.

Kapitola
Jelínek, Milan. Syntaktická schémata nevětná a nadvětná. In: Otázky slovanské syntaxe : sborník brněnské syntaktické konference, 17.-21.IV.1961. 1962, s. 25–30.

Článek
Jelínek, Milan. Transpoziční verbální adjektiva aktivní. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2003, roč. 52, č. A51, s. 113–123.