Jordán, František

Varianty jmen:

Jordán, František (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 32.

Článek
Jordán, František. Brněnský program rakouské sociální demokracie z roku 1882 a jeho význam v českém dělnickém hnutí. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1955, roč. 4, č. C2, s. 55–71.

Článek
Jordán, František. Češi a Charváti v tureckých válkách 16. století. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1961, roč. 10, č. C8, s. 161–173.

Kapitola
Jordán, František. Češi a Slovinci v 19. a na začátku 20. století : (jejich vztahy veřejné a politické). In: Otázky dějin střední a východní Evropy. [I.]. 1971, s. 263–292.

Článek
Jordán, František. Druhá česká universita a národnostní otázka. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1969, roč. 18, č. C16, s. 103–120.

Článek
Jordán, František. [Dubský, Ivan. Pronikání marxismu do českých zemí]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1965, roč. 14, č. C12, s. 192–195.

Článek
Jordán, František. [Hybeš, Josef. Výbor z projevů a článků]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1957, roč. 6, č. C4, s. 169–171.

Článek
Jordán, František. Jubileum historičky. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1974-1975, roč. 23-24, č. C21-22, s. 179–181.

Kapitola
Jordán, František; Mainuš, František. K dějinám university v Brně. In: Slavica na Universitě J.E. Purkyně v Brně : (filologie, literární věda, historiografie, uměnovědy). 1973, s. 25–36.

Článek
Jordán, František. [Král, Václav. Otázky hospodářského a sociálního vývoje v českých zemích v letech 1938-1945. Sv. I; II.]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1959, roč. 8, č. C6, s. 118–119.

Kapitola
Jordán, František. Literatura. In: Jordán, František. Problémy rozkolu dělnického hnutí v českých zemích na umírněné a radikály : (1879-1889). 1965, s. 156–160.

Kapitola
Jordán, František. Literatura a prameny ; Téma práce ; Metoda a periodizace. In: Jordán, František. Problémy rozkolu dělnického hnutí v českých zemích na umírněné a radikály : (1879-1889). 1965, s. 5–21.

Článek
Jordán, František. Materiály k dějinám dělnického hnutí v Brně v 60. letech minulého století. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1978-1979, roč. 27-28, č. C25-26, s. 159–218.

Článek
Jordán, František. Novodobé slovinské a charvátské dějiny v novém zpracování. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1969, roč. 18, č. C16, s. 168–170.

Článek
Jordán, František. Nové práce k 50. výročí vzniku ČSR. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1970, roč. 19, č. C17, s. 182–189.

Kapitola
Jordán, František. Od vnitřních sporů k otevřenému rozkolu. In: Jordán, František. Problémy rozkolu dělnického hnutí v českých zemích na umírněné a radikály : (1879-1889). 1965, s. 39–62.

Článek
Jordán, František. O příčinách rozkolu dělnického hnutí v českých zemích na umírněné a radikály. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1957, roč. 6, č. C4, s. 120–140.

Kapitola
Jordán, František. Poznámky. In: Jordán, František. Problémy rozkolu dělnického hnutí v českých zemích na umírněné a radikály : (1879-1889). 1965, s. 134–152.

Kapitola
Jordán, František. Prameny. In: Jordán, František. Problémy rozkolu dělnického hnutí v českých zemích na umírněné a radikály : (1879-1889). 1965, s. 153–155.

Kapitola
Jordán, František. Příčiny a vznik vnitřních sporů mezi umírněnými a radikály. In: Jordán, František. Problémy rozkolu dělnického hnutí v českých zemích na umírněné a radikály : (1879-1889). 1965, s. 22–38.

Kapitola
Jordán, František. Probleme der Spaltung der Arbeiterbewegung in den böhmischen Ländern in den Jahren 1879-1889 : Zusammenfassung. In: Jordán, František. Problémy rozkolu dělnického hnutí v českých zemích na umírněné a radikály : (1879-1889). 1965, s. 161–167.

Článek
Jordán, František. Probleme der Spaltung der Arbeiterbewegung in den böhmischen Ländern in den achtziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1966, roč. 15, č. C13, s. 97–124.

Článek
Jordán, František. První pokusy o obnovu zrušené univerzity v Olomouci na Moravě. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1980, roč. 29, č. C27, s. 143–151.

Kapitola
Jordán, František. Rejstřík. In: Jordán, František. Problémy rozkolu dělnického hnutí v českých zemích na umírněné a radikály : (1879-1889). 1965, s. 169–171.

Kapitola
Jordán, František. Seznam zkratek. In: Jordán, František. Problémy rozkolu dělnického hnutí v českých zemích na umírněné a radikály : (1879-1889). 1965, s. 168.