Kirš, Zdeněk

Varianty jmen:

Kirš, Zdeněk (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 13 z celkového počtu 13.

Článek
Kirš, Zdeněk. [Blažek, Miroslav. Hospodářský zeměpis Československa]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1958, roč. 7, č. G2, s. 108–110.

Článek
Kirš, Zdeněk. Ekonomická problematika Věstníku moskevské university. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1958, roč. 7, č. G2, s. 89–93.

Článek
Kirš, Zdeněk. [Novozámský, Jiří. Vyrovnávání ekonomické úrovně zemí Rady vzájemné hospodářské pomoci]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1964, roč. 13, č. G8, s. 191–195.

Článek
Kirš, Zdeněk. O ekonomických předpokladech zkracování pracovní doby. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1960, roč. 9, č. G4, s. 28–41.

Článek
Kirš, Zdeněk. Obhajoby kandidátských prací a habilitace pracovníků a aspirantů kateder marxismu-leninismu na Universitě J.E. Purkyně v Brně. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1961, roč. 10, č. G5, s. 197–198.

Článek
Kirš, Zdeněk. Oбщecтвeннoe paздeлeниe тpyдa и тeндeнции eгo paзвития. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1967, roč. 16, č. G11, s. 57–78.

Článek
Kirš, Zdeněk. Pokus o vymezení místa a úlohy ČSSR v mezinárodní socialistické dělbě práce. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1965, roč. 14, č. G9, s. 123–127.

Článek
Kirš, Zdeněk. Problém rekonstrukce výrobních sil a ekonomická realita. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1965, roč. 14, č. G9, s. 59–68.

Článek
Kirš, Zdeněk. [Šik, Ota. Ekonomika, zájmy, politika: jejich vzájemné vztahy do socialismu]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1963, roč. 12, č. G7, s. 141–146.

Článek
Kirš, Zdeněk. [Smith, Adam. Pojednání o podstatě a původu bohatství a národů]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1959, roč. 8, č. G3, s. 107–110.

Článek
Kirš, Zdeněk. [Společenské vědy: politická ekonomie: filosofie: politika: bibliografický měsíčník]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1957, roč. 6, č. G1, s. 168.

Článek
Kirš, Zdeněk. [Varga, Eugen. Kapitalismus dvacátého století]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1964, roč. 13, č. G8, s. 175–177.

Článek
Kirš, Zdeněk. Význam a vývoj cen v mezinárodním obchodě. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1961, roč. 10, č. G5, s. 183–185.