Klimusová, Helena

Varianty jmen:

Klimusová, Helena (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 11 z celkového počtu 11.

Článek
Sliviaková, Andrea; Klimusová, Helena. Akademická prokrastinace ve vztahu k perfekcionismu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 2008, roč. 56, č. P12, s. 55–66.

Kniha
Dosedlová, Jaroslava; Burešová, Iva; Havigerová, Jana Marie; Jelínek, Martin; Klimusová, Helena; Pučelíková, Alena; Slezáčková, Alena; Vašina, Lubomír. Chování související se zdravím : determinanty, modely a konsekvence. 2016

Článek
Dosedlová, Jaroslava; Klimusová, Helena; Maxová, Veronika. Dispoziční optimismus a defenzivní pesimismus ve vztahu k situační úzkosti a dispoziční úzkostnosti. Klinická psychologie a osobnost. 2012, roč. 1, č. 1, s. 65–72.

Článek
Vobořil, Dalibor; Jelínek, Martin; Květoň, Petr; Klimusová, Helena. Historická přístrojová technika na Psychologickém ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Annales psychologici. 2014, roč. 1 (15), č. 2, s. 44–56.

Článek
Slováčková, Zuzana; Klimusová, Helena; Dosedlová, Jaroslava. Hodnotová orientace seniorů studujících Univerzitu třetího věku. Klinická psychologie a osobnost. 2013, roč. 2, č. 2, s. 19–24.

Článek
Klimusová, Helena; Burešová, Iva; Svoboda, Mojmír. K možnostem využití objektivních testů osobnosti. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 2008, roč. 56, č. P12, s. 39–45.

Článek
Svoboda, Mojmír; Klimusová, Helena. Monitoring psychodiagnostiky, aktuálně používané v českých zemích. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 2002, roč. 50, č. P6, s. 29–36.

Kapitola
Dosedlová, Jaroslava; Jelínek, Martin; Klimusová, Helena. Nadějné vyhlídky: optimismus a jeho vztah k naději. In: Dosedlová, Jaroslava. , Burešová, Iva. , Havigerová, Jana Marie. , Jelínek, Martin. , Klimusová, Helena. , Pučelíková, Alena. , Slezáčková, Alena. , Vašina, Lubomír. Chování související se zdravím : determinanty, modely a konsekvence. 2016, s. 13–34.

Článek
Svoboda, Mojmír; Klimusová, Helena. Psychodiagnostika a etika: téma současnosti. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 2007, roč. 55, č. P11, s. 17–28.

Kapitola
Burešová, Iva; Jelínek, Martin; Klimusová, Helena. Vztah věku, genderu a dispozičního optimismu k chování souvisejícímu se zdravím. In: Dosedlová, Jaroslava. , Burešová, Iva. , Havigerová, Jana Marie. , Jelínek, Martin. , Klimusová, Helena. , Pučelíková, Alena. , Slezáčková, Alena. , Vašina, Lubomír. Chování související se zdravím : determinanty, modely a konsekvence. 2016, s. 119–136.

Kapitola
Burešová, Iva; Klimusová, Helena; Havigerová, Jana Marie; Slezáčková, Alena; Pučelíková, Alena. Zdraví a chování se zdravím související. In: Dosedlová, Jaroslava. , Burešová, Iva. , Havigerová, Jana Marie. , Jelínek, Martin. , Klimusová, Helena. , Pučelíková, Alena. , Slezáčková, Alena. , Vašina, Lubomír. Chování související se zdravím : determinanty, modely a konsekvence. 2016, s. 35–62.