Kolejka, Josef

Varianty jmen:

Kolejka, Josef (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 32.

Článek
Kolejka, Josef. Česko-polské vztahy v Těšínském Slezsku. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1964, roč. 13, č. C11, s. 202–211.

Článek
Kolejka, Josef; Pražák, Richard. Charakter neoabsolutistického režimu habsburské monarchie a postavení jejích národů v letech 1849-1860/1861 : (přehled a srovnání literatury). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1973, roč. 22, č. C20, s. 187–196.

Článek
Fišer, Rudolf; Kolejka, Josef. František Hejl šedesátníkem. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1980, roč. 29, č. C27, s. 8–14.

Článek
Kolejka, Josef. Idea slovanské solidarity v období mezi dvěma světovými válkami. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1962, roč. 11, č. C9, s. 21–50.

Článek
Kolejka, Josef. Idea slovanské solidarity za druhé světové války : (k činnosti Všeslovanského výboru v Moskvě). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1963, roč. 12, č. C10, s. 107–123.

Článek
Kolejka, Josef. Jugoslávsko-sovětské vztahy v letech 1941-1948 : (přehled literatury do roku 1964). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1966, roč. 15, č. C13, s. 163–176.

Článek
Kolejka, Josef. Kolejka, Josef. "Východní otázka" nebo "balkánská otázka" v letech 1878-1907 : stanovisko mezinárodního socialistického hnutí. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1974-1975, roč. 23-24, č. C21-22, s. 229–290.

Článek
Kolejka, Josef. Kolejka, Josef. Národnostní otázka v programu socialistických stran za první světové války (1914-1917). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1972, roč. 20-21, č. C18-19, s. 263–334.

Článek
Kolejka, Josef. Národně osvobozovací hnutí Poláků v revolučním roce 1848. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1980, roč. 29, č. C27, s. 117–125.

Článek
Kolejka, Josef. Národnostní otázka v programech komunistických stran v letech 1922-1929. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1988, roč. 37, č. C35, s. 35–47.

Článek
Kolejka, Josef. Národnostní otázka v programu a činnosti Komunistické strany a Československa a Komunistické internacionály : (VII. kongres KI a VII. sjezd KSČ). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1976-1977, roč. 25-26, č. C23-24, s. 21–40.

Článek
Kolejka, Josef. Národnostní otázka v programu Komunistické internacionály v letech 1922-1928. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1985, roč. 34, č. C32, s. 29–38.

Článek
Kolejka, Josef. Národnostní otázka v Rakousku v Kautského časopise "Die Neue Zeit" v letech 1896-1899. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1970, roč. 19, č. C17, s. 109–120.

Článek
Kolejka, Josef. Národnostní poměry ve střední a jihovýchodní Evropě po r. 1918. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1983, roč. 32, č. C30, s. 39–52.

Článek
Kolejka, Josef. Národnostní programy socialistických stran střední a jihovýchodní Evropy v období listopad-říjen 1918 : (ohlas VŘSR u Čechů a Slováků, Jihoslovanů a Poláků). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1973, roč. 22, č. C20, s. 21–40.

Článek
Kolejka, Josef. Návrhy na reorganizaci rakouské říše na říšském sněmu v Kroměříži (listopad 1848-březen 1849). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1981, roč. 30, č. C28, s. 95–109.

Článek
Kolejka, Josef. Němečtí autoři o osvobozeneckém boji Bulharů 1875-1878. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1976-1977, roč. 25-26, č. C23-24, s. 209–211.

Článek
Kolejka, Josef. O charakteru revolučního hnutí a revolucí v jihovýchodní a střední Evropě v letech 1917-1920. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1961, roč. 10, č. C8, s. 452–467.

Článek
Kolejka, Josef. O objektivních a subjektivních podmínkách revoluce v letech 1917-1920. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1953, roč. 2, č. B1, s. 9–24.

Článek
Kolejka, Josef. O teorii a cílech ideologie buržoazního čechoslovakismu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1986, roč. 35, č. C33, s. 33–41.

Článek
Kolejka, Josef. Postavení rakouské říše na jaře 1849. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1982, roč. 31, č. C29, s. 71–85.