Kolejka, Josef

Varianty jmen:

Kolejka, Josef (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 67.

Kapitola
Kolejka, Josef. Balkánská otázka v roce 1912. In: Studia Balkanica Bohemoslovaca. II, (Příspěvky přednesené na II. celostátním balkanistickém symposiu v Brně 28.-29. května 1974). 1976, s. 159–185.

Kapitola
Kolejka, Josef. Balkánské války 1912 - 1913. In: Kolejka, Josef. Balkánská otázka 1908-1914 : mezinárodní socialistické hnutí o mladoturecké revoluci a o balkánských válkách. 1979, s. 75–127.

Článek
Kolejka, Josef. Česko-polské vztahy v Těšínském Slezsku. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1964, roč. 13, č. C11, s. 202–211.

Článek
Kolejka, Josef; Pražák, Richard. Charakter neoabsolutistického režimu habsburské monarchie a postavení jejích národů v letech 1849-1860/1861 : (přehled a srovnání literatury). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1973, roč. 22, č. C20, s. 187–196.

Kapitola
Kolejka, Josef. Dějiny a osoby. In: Kolejka, Josef. Národnostní programy pro střední a jihovýchodní Evropu : z dějin socialistické teorie národnostní otázky, 1848-1917 : od Marxe k Leninovi. 1971, s. 17–319.

Kapitola
Kolejka, Josef. Die Balkanfrage in den Jahren 1918-1914 : die internationale sozialistiche Bewegung über die Jungtürkische Revolution und über die Balkankriege in den Jahren 1912-1913. In: Kolejka, Josef. Balkánská otázka 1908-1914 : mezinárodní socialistické hnutí o mladoturecké revoluci a o balkánských válkách. 1979, s. 138.

Kapitola
Kolejka, Josef; Šťastný, Vladislav. Die cyrillometodische und grosmährische Tradition im tschechischen politischen Geschehen im 19. und 20. Jahrhundert. In: Magna Moravia : sborník k 1100. výročí příchodu byzantské mise na Moravu. 1965, s. 587–610.

Článek
Fišer, Rudolf; Kolejka, Josef. František Hejl šedesátníkem. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1980, roč. 29, č. C27, s. 8–14.

Článek
Kolejka, Josef. Idea slovanské solidarity v období mezi dvěma světovými válkami. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1962, roč. 11, č. C9, s. 21–50.

Článek
Kolejka, Josef. Idea slovanské solidarity za druhé světové války : (k činnosti Všeslovanského výboru v Moskvě). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1963, roč. 12, č. C10, s. 107–123.

Kapitola
Kolejka, Josef. Jmenný rejstřík. In: Kolejka, Josef. Balkánská otázka 1908-1914 : mezinárodní socialistické hnutí o mladoturecké revoluci a o balkánských válkách. 1979, s. 139–140.

Kapitola
Kolejka, Josef. Jmenný rejstřík. In: Kolejka, Josef. "Národnostní princip" a internacionalismus, 1789-1860 : vznik marxistické teorie národnostní otázky a "zahraniční politiky". 1984, s. 175–178.

Článek
Kolejka, Josef. Jugoslávsko-sovětské vztahy v letech 1941-1948 : (přehled literatury do roku 1964). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1966, roč. 15, č. C13, s. 163–176.

Článek
Kolejka, Josef. Kolejka, Josef. Národnostní otázka v programu socialistických stran za první světové války (1914-1917). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1972, roč. 20-21, č. C18-19, s. 263–334.

Článek
Kolejka, Josef. Kolejka, Josef. "Východní otázka" nebo "balkánská otázka" v letech 1878-1907 : stanovisko mezinárodního socialistického hnutí. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1974-1975, roč. 23-24, č. C21-22, s. 229–290.

Kapitola
Kolejka, Josef. Leden 1908 - září 1912 : období mladotureckého režimu. In: Kolejka, Josef. Balkánská otázka 1908-1914 : mezinárodní socialistické hnutí o mladoturecké revoluci a o balkánských válkách. 1979, s. 9–73.

Kapitola
Kolejka, Josef. Mezinárodní socialistické hnutí o "východní otázce" v letech 1848-1914. In: Studia Balkanica Bohemoslovaca : (příspěvky přednesené na I. celostátním balkanistickém symposiu v Brně 11.-12. prosince 1969). 1970, s. 127–135.

Článek
Kolejka, Josef. Národně osvobozovací hnutí Poláků v revolučním roce 1848. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1980, roč. 29, č. C27, s. 117–125.

Kapitola
Kolejka, Josef. Národnostní otázka v programech a činnosti mezinárodního dělnického hnutí (I., II. a III. internacionála) : (vytyčení problémů a etap jejich řešení). In: Padesát vítězných let : sborník prací z vědecké konference filosofické fakulty University J. E. Purkyně k 50. výročí vzniku Komunistické strany Československa. 1973, s. 53–63.

Článek
Kolejka, Josef. Národnostní otázka v programech komunistických stran v letech 1922-1929. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1988, roč. 37, č. C35, s. 35–47.

Článek
Kolejka, Josef. Národnostní otázka v programu a činnosti Komunistické strany a Československa a Komunistické internacionály : (VII. kongres KI a VII. sjezd KSČ). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1976-1977, roč. 25-26, č. C23-24, s. 21–40.

Článek
Kolejka, Josef. Národnostní otázka v programu Komunistické internacionály v letech 1922-1928. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1985, roč. 34, č. C32, s. 29–38.

Článek
Kolejka, Josef. Národnostní otázka v Rakousku v Kautského časopise "Die Neue Zeit" v letech 1896-1899. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1970, roč. 19, č. C17, s. 109–120.

Článek
Kolejka, Josef. Národnostní poměry ve střední a jihovýchodní Evropě po r. 1918. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1983, roč. 32, č. C30, s. 39–52.