Kováčová, Marta

Varianty jmen:

Kováčová, Marta (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 12 z celkového počtu 12.

Článek
Kováčová, Marta. Aktuálně o Berďajevovi. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2005, roč. 54, č. X8, s. 183–185.

Článek
Kováčová, Marta. Aktuálny Berďajev. Opera Slavica. 2005, roč. 15, č. 1, s. 61–64.

Článek
Kováčová, Marta. Estetická kategória komického v poviedkovej tvorbe N. A. Lochvickej-Teffi. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2004, roč. 53, č. X7, s. 47–53.

Článek
Kováčová, Marta. Keď príroda Karpát v smútku stíchla.... Opera Slavica. 2022, roč. 32, č. 3, s. 71–73.

Článek
Kováčová, Marta. Motív domu v tvorbe Valentina Rasputina a Hany Zelinové. Opera Slavica. 2007, roč. 17, č. 3, s. 26–32.

Článek
Kováčová, Marta. O cestě Natálie Muránskej k Bulgakovovmu románu Majster a Margareta. Opera Slavica. 2004, roč. 14, č. 1, s. 53–55.

Článek
Kováčová, Marta. O medzihviezdnom pútnikovi A. Solženicynovi v portréte O. Marušiaka. Opera Slavica. 2004, roč. 14, č. 3, s. 54–55.

Kapitola
Kováčová, Marta. Poetika Rasputinových noviel o ruskej dedine. In: Problémy poetiky. 2006, s. 103–111.

Článek
Kováčová, Marta. Proletársky humanizmus a sakrálna estetika : (na pozadí žánru rozprávky v románe Matka). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2003, roč. 52, č. X6, s. 47–56.

Článek
Kováčová, Marta. Recepcia románu Maxima Gorkého Matka na Slovensku. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2006, roč. 55, č. X9, s. 125–128.

Článek
Kováčová, Marta. Výrazové prostriedky v románe Matka. Opera Slavica. 2003, roč. 13, č. 3, s. 19–30.

Článek
Kováčová, Marta. Поэтика раннего творчества Сергея Довлатова. Opera Slavica. 2006, roč. 16, č. 1, s. 23–26.