Krejčová, Elena

Varianty jmen:

Krejčová, Elena (preferováno)
Michajlova-Krejčova, Elena
Крейчова, Елена
Михайлова-Крейчова, Елена
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 125.

Kapitola
Krejčová, Elena. A. In: Krejčová, Elena. Česko-bulharský právnický slovník. 2014, s. 7–12.

Kapitola
Krejčová, Elena. Aktuální členění větné. In: Krejčová, Elena. Slovosledné změny v bulharských a srbských evangelních památkách z 12. a 13. století. 2016, s. 75–92.

Kapitola
Krejčová, Elena. B. In: Krejčová, Elena. Česko-bulharský právnický slovník. 2014, s. 13–16.

Článek
Krejčová, Elena. Bezpečnost silničního provozu v jazykovém obrazu světa dětí a mládeže. Opera Slavica. 2019, roč. 29, č. 4, s. 85–86.

Kapitola
Krejčová, Elena. Bibliografie. In: Krejčová, Elena. Slovosledné změny v bulharských a srbských evangelních památkách z 12. a 13. století. 2016, s. 137–143.

Kapitola
Krejčová, Elena. C. In: Krejčová, Elena. Česko-bulharský právnický slovník. 2014, s. 17–18.

Kapitola
Krejčová, Elena. Č. In: Krejčová, Elena. Česko-bulharský právnický slovník. 2014, s. 19–20.

Kapitola
Krejčová, Elena. Čas a počasí. In: Krejčová, Elena. Česko-bulharský a bulharsko-český tematický slovník : s úkoly na procvičování slovní zásoby : lexikální minimum ke státní závěrečné zkoušce. 2014, s. 23–27.

Kniha
Krejčová, Elena. Česko-bulharský právnický slovník. 2014

Kapitola
Krejčová, Elena. Ch. In: Krejčová, Elena. Česko-bulharský právnický slovník. 2014, s. 41.

Článek
Krejčová, Elena. Cyril a Metoděj a velkomoravská misie očima bulharské menšiny v česku. Slavica litteraria. 2014, roč. 17, č. 1, s. 149–157.

Kapitola
Krejčová, Elena. D. In: Krejčová, Elena. Česko-bulharský právnický slovník. 2014, s. 21–28.

Kapitola
Krejčová, Elena. Doprava, cestování. In: Krejčová, Elena. Česko-bulharský a bulharsko-český tematický slovník : s úkoly na procvičování slovní zásoby : lexikální minimum ke státní závěrečné zkoušce. 2014, s. 81–89.

Kapitola
Krejčová, Elena. Dům. In: Krejčová, Elena. Česko-bulharský a bulharsko-český tematický slovník : s úkoly na procvičování slovní zásoby : lexikální minimum ke státní závěrečné zkoušce. 2014, s. 7–16.

Článek
Krejčová, Elena. Dvě brněnské konference věnované překladu a jeho výzvám. Opera Slavica. 2023, roč. 33, č. 2, s. 86–89.

Kapitola
Krejčová, Elena. E. In: Krejčová, Elena. Česko-bulharský právnický slovník. 2014, s. 29–30.

Kapitola
Krejčová, Elena. Ekonomika. In: Krejčová, Elena. Česko-bulharský a bulharsko-český tematický slovník : s úkoly na procvičování slovní zásoby : lexikální minimum ke státní závěrečné zkoušce. 2014, s. 103–107.

Kapitola
Krejčová, Elena. Excerpovaná literatura (v abecedním pořadí). In: Krejčová, Elena. Slovosledné změny v bulharských a srbských evangelních památkách z 12. a 13. století. 2016, s. 13–14.

Kapitola
Krejčová, Elena. F. In: Krejčová, Elena. Česko-bulharský právnický slovník. 2014, s. 31–34.

Kapitola
Krejčová, Elena. G. In: Krejčová, Elena. Česko-bulharský právnický slovník. 2014, s. 35.

Kapitola
Krejčová, Elena. H. In: Krejčová, Elena. Česko-bulharský právnický slovník. 2014, s. 36–40.

Kapitola
Krejčová, Elena. I. In: Krejčová, Elena. Česko-bulharský právnický slovník. 2014, s. 42–46.

Kapitola
Krejčová, Elena. J. In: Krejčová, Elena. Česko-bulharský právnický slovník. 2014, s. 47–49.