Krejčí, Pavel

Varianty jmen:

Krejčí, Pavel (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 70.

Kapitola
Krejčí, Pavel. Analýza českých, chorvatských a bulharských frazémů s toponymickými komponenty. In: Krejčí, Pavel. Toponyma v české, chorvatské a bulharské frazeologii. 2022, s. 103–209.

Článek
Krejčí, Pavel. Barvy v současné publicistické frazeologii : (na bulharském a českém materiálu). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2006, roč. 55, č. A54, s. 109–121.

Článek
Krejčí, Pavel. Bělorusko, Moldavsko, Irsko, Nizozemsko, Chorvatsko a Čechy v bulharském zeměpisném názvosloví : (otázka dublet). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2003, roč. 52, č. A51, s. 33–50.

Kapitola
Krejčí, Pavel. Bibliografie. In: Krejčí, Pavel. Srbská frazeologie v českém a bulharském překladu : kontrastivní analýza. 2015, s. 187–195.

Kapitola
Krejčí, Pavel. Bibliografie. In: Krejčí, Pavel. Toponyma v české, chorvatské a bulharské frazeologii. 2022, s. 221–244.

Článek
Krejčí, Pavel. České a bulharské publicistické idiomy a frazémy ve vzájemném srovnání. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2005, roč. 54, č. A53, s. 95–102.

Článek
Krejčí, Pavel. Ein mährisches "Hermann und Dorothea" : Epos. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1964, roč. 13, č. D11, s. 173–177.

Kapitola
Krejčí, Pavel. Frazeologické jednotky s jinou frazeotvornou bází I. (s klíčovým komponentem abstraktním). In: Krejčí, Pavel. Srbská frazeologie v českém a bulharském překladu : kontrastivní analýza. 2015, s. 136–147.

Kapitola
Krejčí, Pavel. Frazeologické jednotky s jinou frazeotvornou bází II. (s klíčovým komponentem konkrétním a z oblasti her, závodů, soutěží). In: Krejčí, Pavel. Srbská frazeologie v českém a bulharském překladu : kontrastivní analýza. 2015, s. 148–170.

Článek
Krejčí, Pavel. [Frazeologické štúdie V: Princípy lingvistickej analýzy vo frazeológii]. Opera Slavica. 2009, roč. 19, č. 4, s. 58–59.

Kapitola
Krejčí, Pavel. Frazeotvorná báze "člověk, lidské tělo". In: Krejčí, Pavel. Srbská frazeologie v českém a bulharském překladu : kontrastivní analýza. 2015, s. 61–99.

Kapitola
Krejčí, Pavel. Frazeotvorná báze "fauna". In: Krejčí, Pavel. Srbská frazeologie v českém a bulharském překladu : kontrastivní analýza. 2015, s. 100–115.

Kapitola
Krejčí, Pavel. Frazeotvorná báze "flóra". In: Krejčí, Pavel. Srbská frazeologie v českém a bulharském překladu : kontrastivní analýza. 2015, s. 116–122.

Kapitola
Krejčí, Pavel. Frazeotvorná báze "mytologie, nadpřirozeno". In: Krejčí, Pavel. Srbská frazeologie v českém a bulharském překladu : kontrastivní analýza. 2015, s. 130–135.

Kapitola
Krejčí, Pavel. Frazeotvorná báze "neživá příroda". In: Krejčí, Pavel. Srbská frazeologie v českém a bulharském překladu : kontrastivní analýza. 2015, s. 123–129.

Kapitola
Krejčí, Pavel. Jazyková mapa Evropy : indoevropská jazyková rodina – slovanská jazyková větev – jihoslovanská skupina. In: Krejčí, Pavel. Přehled vývoje jihoslovanských spisovných jazyků (od 9. do počátku 19. století). 2014, s. 14–18.

Kapitola
Krejčí, Pavel. Jihoslovanské jazyky na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity : tradice a současnost. In: Ústav slavistiky : východiska a perspektivy. 2019, s. 38–48.

Článek
Krejčí, Pavel. [Jovanovič, S. a kol. Jezici balkanskih zemalja (i engleski)]. Opera Slavica. 1999, roč. 9, č. 2, s. 70.

Článek
Krejčí, Pavel. [Kordić, Snježana. Jezik i nacionalizam]. Opera Slavica. 2012, roč. 22, č. 4, s. 59–63.

Kapitola
Literatura / Literatúra. In: Jihoslovanská frazeologie kontrastivně. 2016, s. 130–135.

Kapitola
Krejčí, Pavel. Literatura a internetové zdroje. In: Krejčí, Pavel. Přehled vývoje jihoslovanských spisovných jazyků (od 9. do počátku 19. století). 2014, s. 112–114.

Kapitola
Krejčí, Pavel. Nejstarší období jihoslovanského písemnictví. In: Krejčí, Pavel. Přehled vývoje jihoslovanských spisovných jazyků (od 9. do počátku 19. století). 2014, s. 41–57.