Kutal, Albert

Varianty jmen:

Kutal, Albert (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 13 z celkového počtu 13.

Článek
Kutal, Albert. Bemerkungen zur Altstädter Madonna in Prag. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1966, roč. 15, č. F10, s. 5–23.

Článek
Kutal, Albert. Bemerkungen zum Reiterstandbild des hl. Georg auf der Prager Burg. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1972, roč. 21, č. F16, s. 35–52.

Článek
Kutal, Albert. The Brunswick sktetchbox and the Czech art of the eighties of the 14th century. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1961, roč. 10, č. F5, s. 205–228.

Článek
Kutal, Albert. Dvacátá léta Jaroslava Krále. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1960, roč. 9, č. F4, s. 61–74.

Článek
Kutal, Albert. Eugen Dostál : k dvacátému pátému výročí jeho smrti. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1968, roč. 17, č. F12, s. 7–12.

Článek
Kutal, Albert. Zur Genesis der spätgotischen Plastik Mitteleuropas. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1970-1971, roč. 19-20, č. F14-15, s. 155–166.

Článek
Kutal, Albert. Dvě knihy o renesančním sochařství. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1961, roč. 10, č. F5, s. 393–397.

Článek
Kutal, Albert. K otázkám parléřovského sochařství. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1973, roč. 22, č. F17, s. 63–85.

Článek
Kutal, Albert. Materiály k dějinám gotické plastiky. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1967, roč. 16, č. F11, s. 73–78.

Článek
Kutal, Albert. Les Primitifs de Bohême : la sculpture. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1967, roč. 16, č. F11, s. 27–37.

Článek
Kutal, Albert. Les problèmes limitrophes de la sculpture tchèque au tournant de 1400. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1969, roč. 18, č. F13, s. 5–24.

Kapitola
Kutal, Albert. Socha sv. Jiří na Hradčanech a Itálie. In: Classica atque mediaevalia Jaroslao Ludvíkovský octogenario oblata. 1975, s. 199–207.

Článek
Kutal, Albert. Tváře krásných madon. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1954, roč. 3, č. C1, s. 54–65.