Labuda, Jozef

Varianty jmen:

Labuda, Jozef (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 22 z celkového počtu 22.

Článek
Labuda, Jozef. Archeológia a výrobné objekty v banských regiónoch Slovenska. Archaeologia historica. 1985, roč. 10, č. [1], s. 197–202.

Článek
Labuda, Jozef. Banská Štiavnica ako príklad osídlovania banských regiónov. Archaeologia historica. 2004, roč. 29, č. [1], s. 261–266.

Článek
Labuda, Jozef. Človek a montánna krajina neskorého stredoveku a novoveku : príklad Banskej Štiavnice. Archaeologia historica. 2022, roč. 47, č. 2, s. 719–730.

Článek
Labuda, Jozef. Hrady Štiavnických vrchov - ich funkcia a vzájomné interakcie. Archaeologia historica. 2002, roč. 27, č. [1], s. 269–278.

Článek
Labuda, Jozef. Kolkovaná grafitová keramika z Banskej Štiavnice ako doklad obchodných vzťahov. Archaeologia historica. 1990, roč. 15, č. [1], s. 405–409.

Článek
Labuda, Jozef. Materiálna kultúra banského mesta v stredoveku – príklad Banskej Štiavnice. Archaeologia historica. 2009, roč. 34, č. [1], s. 43–48.

Článek
Labuda, Jozef. Mestský hrad v Banskej Štiavnici a jeho vzťah k mestu. Archaeologia historica. 1997, roč. 22, č. [1], s. 191–198.

Článek
Labuda, Jozef; Miňo, Martin. Nález radničnej kaplnky sv. Anny v Banskej Štiavnici. Archaeologia historica. 2009, roč. 34, č. [1], s. 763–774.

Článek
Labuda, Jozef. Nové poznatky archeologického výskumu banskoštiavnického regiónu. Archaeologia historica. 1988, roč. 13, č. [1], s. 31–34.

Článek
Labuda, Jozef. Nové poznatky z výskumu Starého mesta v Banskej Štiavnici : (25 rokov výskumu). Archaeologia historica. 2006, roč. 31, č. [1], s. 147–151.

Článek
Labuda, Jozef. O niektórych importoch 12.-16. storočia v Banskej Štiavnici. Archaeologia historica. 2003, roč. 28, č. [1], s. 621–628.

Článek
Labuda, Jozef. Pozoruhodné nálezy z hradu na Sitne pri Banskej Štiavnici. Archaeologia historica. 1999, roč. 24, č. [1], s. 217–230.

Článek
Labuda, Jozef. Pozoruhodné nálezy zo Starého města v Banskej Štiavnici. Archaeologia historica. 2000, roč. 25, č. [1], s. 7–[24].

Článek
Labuda, Jozef. Špecifiká archeologického výskumu banského mesta. Archaeologia historica. 2007, roč. 32, č. [1], s. 103–112.

Článek
Labuda, Jozef; Šimkovic, Michal. Starý zamok v Banskej Stiavnici - najnovšie výsledky archeologického výskumu. Archaeologia historica. 2005, roč. 30, č. [1], s. 255–260.

Článek
Labuda, Jozef. Starý zámok v Banskej Štiavnici - výsledky archeologických výskumov. Archaeologia historica. 1996, roč. 21, č. [1], s. 361–369.

Článek
Labuda, Jozef. Stredoveké architektúry na Starom meste v Banskej Štiavnici, ich konzervácia a využitie. Archaeologia historica. 1986, roč. 11, č. [1], s. 67–76.

Článek
Labuda, Jozef. Ťažba a spracovanie nerastných surovín na Slovensku v období stredoveku. Archaeologia historica. 2001, roč. 26, č. [1], s. 95–107.

Článek
Labuda, Jozef; Budaj, Marek. Unikátne oboly Karola Róberta z baníckej lokality Glanzenberg v Banskej Štiavnici. Archaeologia historica. 2014, roč. 39, č. 2, s. 649–655.

Článek
Mihok, Ľubomír; Pribulová, Alena; Labuda, Jozef. Výroba stredovekých baníckych želiez. Archaeologia historica. 1998, roč. 23, č. [1], s. 493–518.

Článek
Labuda, Jozef. Výskum hradnej kaplnky v lokalite Staré mesto v Banskej Štiavnici. Archaeologia historica. 2013, roč. 38, č. 2, s. 455–462.

Článek
Labuda, Jozef. Zaniknuté osady ako hospodársky fenomén v okolí Banskej Štiavnice. Archaeologia historica. 2008, roč. 33, č. [1], s. 67–72.