Librová, Hana

Varianty jmen:

Librová, Hana (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 38.

Článek
Librová, Hana. [Acta Universitatis Carolinae. Geografica. 1980, XV, 1-2 + Supplementum ; Acta Universitatis Carolinae. Geografica. 1981, XVI, 1-2]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1984, roč. 33, č. G28, s. 105–106.

Článek
Librová, Hana. [Adamec, Čeněk a kol. Průzkum postojů české veřejnosti k ochraně přírodního prostředí: závěrečná zpráva o řešení výzkum. úkolu]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1978-1979, roč. 27-28, č. G22-23, s. 144–145.

Článek
Librová, Hana. Dva typy druhého bydlení v ČSR. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1975, roč. 24, č. G19, s. 53–64.

Článek
Librová, Hana. Editorial. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1997, roč. 46, č. G39, s. 5–7.

Článek
Librová, Hana. Ekologicky příznivé varianty života nerostou z jediného zdroje. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1997, roč. 46, č. G39, s. 117–132.

Kapitola
Librová, Hana. Exkurs: Chalupaření jako součást kulturních proměn v jihomoravském pohraničí. In: Frolec, Václav. Horní Věstonice : společenské a kulturní proměny jihomoravské vesnice. 1984, s. 551–562.

Článek
Librová, Hana. Hana Librová: Decentralizace osídlení - vize a realita. Část druhá, Decentralizace v realitě České republiky. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1997, roč. 46, č. G39, s. 244–245.

Článek
Librová, Hana. Hana Librová: Decentralizace osídlení - vize a realita. Část první, Vize, postoje k venkovu a potenciální migrace v ČR. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1997, roč. 46, č. G39, s. 242–243.

Článek
Librová, Hana. [Hille, John. Sustainable Norway: probing the limits and equity of environmental space]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1997, roč. 46, č. G39, s. 233–235.

Článek
Librová, Hana. [Kerlinger, Fred N. Základy výzkumu chování: pedagogický a psychologický výzkum]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1974, roč. 23, č. G18, s. 95–96.

Článek
Librová, Hana. Krajina v sociální percepci dětí. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1984, roč. 33, č. G28, s. 29–42.

Článek
Librová, Hana. Kreuzwege und Paradoxa der tschechischen Umweltbewegung. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1991, roč. 40, č. G34, s. 7–18.

Článek
Librová, Hana. [Maharaj, Niala; Dorren, Gaston. The game of the rose: the third world in the global flower trade]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1997, roč. 46, č. G39, s. 235–238.

Článek
Librová, Hana. [Meinberg, Eckhard. Homo oecologicus: das neue Menschenbild im Zeichen der ökologischen Krise]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1997, roč. 46, č. G39, s. 226–228.

Článek
Librová, Hana. Návrh na ustavení oboru Humanitní environmentalistika : (výtah). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1997, roč. 46, č. G39, s. 269–271.

Článek
Librová, Hana. [Petrenko, Jelena Serafimovna; Jarošenko, Tat'jana Michajlovna. Social'no-demografičeskije pokazateli v sociologičeskich issledovanijach]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1982, roč. 31, č. G26, s. 122–123.

Článek
Librová, Hana. Počátky ochrany přírody jako zájmové činnosti. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1986, roč. 35, č. G30, s. 43–54.

Článek
Librová, Hana. Poznámky k užití sémantického diferenciálu v sociologickém terénním výzkumu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1982, roč. 31, č. G26, s. 109–110.

Kapitola
Librová, Hana. Problematika vzahu mezi společností a krajinou v obecných a historických souvislostech. In: Librová, Hana. Sociální potřeba a hodnota krajiny. 1987, s. 13–72.

Článek
Foret, Miroslav; Librová, Hana. Program SOC, jeho možnosti, meze a dosavadní zkušenosti. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1973, roč. 22, č. G17, s. 129–133.

Článek
Librová, Hana. [Reusswig, Fritz. Lebensstille und Ökologie: gesellschaftliche Pluralisierung und alltagsökologische Entwicklung unter besonderer Berücksichtigung des Encrgiebereichs]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1997, roč. 46, č. G39, s. 229–232.

Článek
Librová, Hana. [Rychtaříková, Jitka; Pavlík, Zdeněk; Šubrtová, Alena. Základy demografie]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1988, roč. 37, č. G32, s. 117–119.

Článek
Librová, Hana. Sběr dat ve sčítání lidu v pohledu sociologa. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1984, roč. 33, č. G28, s. 91–94.

Článek
Librová, Hana. [Sekera, Václav, ed. Statistická příručka životního prostředí ČSR]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1975, roč. 24, č. G19, s. 132–133.

Kapitola
Librová, Hana. Seznam fotografických příloh. In: Librová, Hana. Sociální potřeba a hodnota krajiny. 1987, s. 124.