Malý, Tomáš

Varianty jmen:

Malý, Tomáš (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 8 z celkového počtu 8.

Článek
Malý, Tomáš. [Malura, Jan. Meditace a modlitba v literatuře raného novověku]. Religio. 2016, roč. 24, č. 2, s. 244–246.

Článek
Malý, Tomáš; Suchánek, Pavel. Mezi realitou a symbolem : k historické interpretaci (barokního) ztvárnění očistce. Opuscula historiae artium. 2009, roč. 53, č. F53, s. 53–82.

Kapitola
Kolektiv autorů. Muzea a galerie. In: Dvořák, Tomáš. , Fasora, Lukáš. , Chocholáč, Bronislav. , Malý, Tomáš. , Nečasová, Denisa. , Stoklásková, Zdeňka. , Wihoda, Martin. Úvod do studia dějepisu. 1. díl. 2014, s. 135–143.

Kapitola
Kolektiv autorů. Odborné časopisy. In: Dvořák, Tomáš. , Fasora, Lukáš. , Chocholáč, Bronislav. , Malý, Tomáš. , Nečasová, Denisa. , Stoklásková, Zdeňka. , Wihoda, Martin. Úvod do studia dějepisu. 1. díl. 2014, s. 113–119.

Kapitola
Kolektiv autorů. Specifika výzkumu období raného novověku. In: Borovský, Tomáš. , Fasora, Lukáš. , Chocholáč, Bronislav. , Malý, Tomáš. , Nečasová, Denisa. , Němec, Jiří. , Wihoda, Martin. Úvod do studia dějepisu. 2. díl. 2014, s. 36–50.

Kniha
Dvořák, Tomáš; Fasora, Lukáš; Chocholáč, Bronislav; Malý, Tomáš; Nečasová, Denisa; Stoklásková, Zdeňka; Wihoda, Martin. Úvod do studia dějepisu. 1. díl. 2014

Kniha
Borovský, Tomáš; Fasora, Lukáš; Chocholáč, Bronislav; Malý, Tomáš; Nečasová, Denisa; Němec, Jiří; Wihoda, Martin. Úvod do studia dějepisu. 2. díl. 2014